FORTÆLLER-SIDEN TEOLOGISK TANKEVIRKSOMHED KONFLIKTLØSNING KURSUSINDSLAG med MENNESKET I CENTRUM DRØMME EVENTYR PIANIST OG ORGANIST STILHED OG STØJ

HØJSKOLEN

FOTO TIL P.R.
   


    H.C. ANDERSEN PRIVAT
    - En oplæsningsaften med en præsentation af digteren, dagdøgerne, drømmene og datidens Danmark.

   

Andre:
H.C.A. OG TROEN
DEN HELT UNGE ANDERSEN I KØBENHAVN
DEN LILLE HAVFRUE.

SANKT PETER
KYS FRØEN - Om eventyr
DA VINCI MYSTERIET
KONFLIKTLØSNING
GO' TIL AT VÆRE GAMMEL.
DRØMMETYDNING
KAREN BLIXEN.

Udpluk fra H.C.Andersens dagbøger.

2 x 5o minutter, der belyser stort og småt i digterens liv.

Jeg læser uddrag af H.C.Andersens dagbøger stort set i kronologisk orden, med specielt henblik på H.C. Andersens drømme, og kommenterer ganske kort undervejs, så der fremstår et anskueligt billede af en sammensat personlighed med humor og selvironi.

Vi får de første notater fra Slagelse 1825, historien om Edvard Collin og det collinske hus, om Jenny Lind, om helbredet (!) - tandpinen, sødsuppen hos Ørsted's, det belastede forhold til Danmark - og Andersens overvejelser, om disse dagbøger mon vil blive læst....

Ideelt strækker oplæsningen sig over 1oo minutter - incl. nogle små hvile-hjernen-pauser, hvor jeg kan indlægge små stykker musik - men det kan godt strammes, så det bliver et foredrag af almindelig længde + debat.


NÅR FAR ER PRÆST.
Om ENGLE.
De færreste kender disse dagbøger, med det sælsomme indblik i digterens privatliv, indre kampe, betragtninger om stort og småt (bl.a. troen...), de giver.  
DET HEMMELIGE BRODERSKAB . - Myter.
DENTITET OG FORTÆLLING
KINGO.
PETER OG THOMAS.
PAULUS SOM MYSTIKER.
FORTÆLLING OG FORTÆLLEKUNST.

Sammenholder man dagbøgernes billede af H.C. Andersens personlighed med de drømme, hvis indhold han trolig noterede ned, fremstår der - i min tolkning - konturene af et menneske, der kæmper for at forsone de mange modstridende følelser, drifter, moral, talenter, længsler i sig selv.

Oldenburg, d. 8. juni 185o: "Drømt inat at jeg var forjaget fra mit Hjem..."
Hvad er en drøm ? Hvad vil det sige at være "hjemløs" ?
At være fremmed for sig selv ??
- Hvem forhindrer ham i at komme hjem???

Dagbogen blev ført af H.C. Andersen selv lige til det sidste.

Da han den sidste måned ikke orkede længere, førte fru Dorotea Melchior på villa "Rolighed" dagbogen for ham - og de sidste sider er et gribende portræt af digterens sidste levedage, indtil - som fru Melchior skriver - den kjære Ven udaandede sit sidste Suk".

(Hvis man ønsker det kan vægten lægges på udviklingen i Andersens holdning til kristendom og religion).

Oplæsningen kræver et podie (helst), godt lys - prisen kan vi tale om, for mig er det (indtil videre) en personlig glæde at fremlægge dette stof.