DRØMMEBVKASSEN - EVENTYR - KRISTENDOMMEN : DEN TEOLOGISKE TANKEVIRKSOMHED - FOREDRAG - PSYKOLOGILÆRERSERVICE - KONFLIKTLØSNING - OPTRÆDEN MED VISESANG - CITATSAMLINGEN - MERE OM H. C. ANDERSEN

*****

Sangaften

Vi gennemgår kendte og ukendte sange af H.C. Andersen.
Bag mange af dem ligger en god historie. - I højskolesangbogen findes der 4 sange af Andersen, i den nye salmebog er der kommet to med.

Hvornår skrev H. C. Andersen det døende barn ?

Hvad er historien bag "To brune øjne" og Griegs komposition ?

Sangaftenen kræver, at der er et klaver til stede - jeg akkompagnerer selv.


KONTAKT

**

KONTAKT

*****