Meditativ sang

Tonebåren bøn

Vokalsang i kirkens rum

Spirituel kontankt til det inderste og det højeste gennem en form for strubesang uden æstetiske ambitioner

Vi er en lille gruppe mennesker, der - som led i en spirituel søgen - gennem et par år har mødtes i Borum kirke v. Århus. I en kreds om alteret indleder vi aftnen med en form for stille meditation eller bøn, hvor vi finder frem til vort personlige tema for aftnen. Med dette tema i sindet begynder vi at synge stille eller kraftigt - én vokal pr. åndedræt.
Hvis ikke du kender til f.eks. strubesang eller "humming" eller overtonesang i forvejen, kan det forekomme noget mærkeligt. Men erfaringen er, at stemmebåndets vibrationer og fællesskabet, der opstår i sammensmeltningningen af tonerne og klangene virker meget befordrende på meditationen/bønnen og hjertets åbning.

Vi sidder i kirkens rum med den særlige kristne ramme og perspektivering, det giver.
Mere om tonebåren bøn.
Er du interesseret ?

Henvendelse for yderligere information:
ELIN OVERGAARD
86 94 92 08.