DRØMMETYDNING PÅ SYMBOLTOLK.DK
m

DRØMMEBREVKASSEN

FOREDRAG OM DRØMME

KONFLIKTLØSNING

PSYKOLOGILÆRERSERVICE

ANDRE FOREDRAG

FORTÆLLESIDERNE

TEOLOGISK TANKEVIRKSOMHED

PILGRIMSSIDEN


Drømmetydningens regel
nr. 1
Lidt teori: Indhold og forhold i drømme.
Artikel af Peter Værum om eventyr og drømme - ridser i facaden.

Mere om drømme

Et forsøg på at genmmentænke drømmenes fænomen


FAQ: Er drømme ikke bare noget kemi inden i min egen hjerne ? - Jo da, og

Når man ikke kan huske sine drømme


40 % råddenskab

 


Min drøm :

Jeg er som så ofte urolig i natten.

I nat drømte jeg, at jeg ville finde ud af hvor overvægtig jeg er, hvad der er fedt og hvad der er muskler i min krop. (i virkeligheden vil jeg også gerne kende disse tal) Jeg satte mig i drømmen ved min computer og fandt et program der kunne regne mit BMI ud med henholdsvis fedt og muskler.

Jeg blev så bange da resultaterne kom. Det viste, at  jeg er 40% rådden inden i kroppen, 30% sund, og 20% fedt. Tanken om jeg er rådden inde i gør mig virkelig nervøs, ja direkte bange. En af mine frygt katastrofe tanke scenarier er, netop at jeg ligger her i min lejlighed og rådner op, og først bliver fundet når mit kadaver stinker så de øvrige beboerne i opgangen rekvirerer politiet.

Og det er dette jeg meget gerne vil have dit tolkning på.

Hænger drømmen monstro sammen med at jeg lige så stille er begyndt at komme ud – tænker her på (de væresteder og rådgivningssteder for psykisk skadede, jeg er begyndt at komme på) ?

Eller er jeg ved at rådne op indvendig? Kræft?

...
Randi.

SVAR:

Som det fremgår af dit lange brev, har du studeret drømmebrevkassens eksempler på drømme grundigt; du vil dér have set de mange eksempler på død i drømme. Og du vil have læst mine gentagne beroligende svar: Død betyder, at der er en side baf én selv, der er ..udlevet. Ego'et har ikke længere brug for den side.
Råddenskab er vel på symbolplanet et organisk, naturligt forstadie til død i naturen.
Men set fra egoets synspunkt er det naturligvis "ildelugtende", altså ubehageligt at gennemleve.
Du er tydeligvis et menneske, som
- efter et turbulent liv med mange svigt, problemer, traumer og ulykker - er i forandring.
Du er ved at komme ud af din opgivende, depressive tilstand. Du er ikke stivnet, du er i vækst.
Forandring betyder, at noget må dø for at noget andet kan vokse frem. Det afbilledes tit symbolsk ved at noget visner. Og det er selvfølgelig lidt smukkere end at noget rådner. Men dybest set er det vel det samme.

Så kræft eller anden sygdom ? Ikke tale om !!

Det er en "sjov" drøm; jeg har ikke set særlig mange drømme af den karakter. Og jeg er usikker på tolkningen. Men efter at jeg har læst alt det du skriver om dig selv, så er det vel ikke så sørgeligt, at 40 % af dig er ved at forsvinde på en organisk, "naturlig" måde. Gradvist. Men at forandringen vil være ubehagelig for ego'et, er vel meget forståeligt!

Fedtet har jeg ingen kommentarer til. Husk det er en drøm, og at jeg finder det rimeligst at tolke drømme symbolsk.

Jeg ville hæfte mig ved de 30 % af dig, som SELVET finder sunde. Brug dem, identificér dig med dem i din videre regenerations- og transformationsproces !

OG så er der jo det interessante træk ved drømmens billede af dit jeg..:

40% + 30% + 20% = 90 %.
Hvad med de sidste 10% ..?
Det er ukendt. Ubevidst. Usynligt. Jeg gætter på at det er en ressource, en side af dig selv, som du endnu ikke er begyndt at udnytte. Overhovedet ikke. For mig selv kalder jeg det ånd.

Det lyder lovende !

Venligst
Peter Værum