DRØMMETYDNING PÅ SYMBOLTOLK.DK
m

DRØMMEBREVKASSEN

FOREDRAG OM DRØMME

KONFLIKTLØSNING

PSYKOLOGILÆRERSERVICE

ANDRE FOREDRAG

FORTÆLLESIDERNE

TEOLOGISK TANKEVIRKSOMHED

PILGRIMSSIDEN


Drømmetydningens regel
nr. 1
Lidt teori: Indhold og forhold i drømme.
Artikel af Peter Værum om eventyr og drømme - ridser i facaden.

Mere om drømme

Et forsøg på at genmmentænke drømmenes fænomen


FAQ: Er drømme ikke bare noget kemi inden i min egen hjerne ? - Jo da, og

Når man ikke kan huske sine drømme


Krokodille. (Mere) kræft? Duen og barnet.

 


Hej Peter Værum

Her i foråret blev jeg opereret for en kræftknude i brystet. Det var en 
brystbevarende operation, der gik godt. Den følgende nat havde jeg 
denne drøm;

Jeg drømte , at jeg stod på badeanstalten i Nørresundby (min fødeby) 
sammen med min lille datter og hendes yndlingsdyr en hvid due.
På et  tidspunkt ville hun gerne bade og jeg gav hende lov. Da der var gået et 
stykke tid, syntes jeg. at hun var kommet lidt for langt ud i bassinet 
og da hun samtidigt begyndte at græde, blev jeg urolig. Jeg kunne nu 
se, at duen var kommet væk fra hende. Selv om jeg havde gummistøvler 
på, sprang jeg på hovedet i vandet, svømmede ud til hende, fik fat i 
duen og fik hende beroliget

Vi lå lidt i vandet og holdt om hinanden og alt var roligt, indtil jeg 
kiggede mig omkring og fik øje på en kæmpekrokodille, der lå i 
nærheden. Min første tanke var fare og at vi måtte se at komme i land 
på den strand, der lå ved siden af badeanstalten.

Lige så stille svømmede jeg med min datter og duen ind på bredden, 
idet jeg tænkte, at krokodillen nok ikke var sulten lige nu.

Da vi var kommet ind på stranden, tænkte jeg, at vi forsigtigt måtte 
gå op til Vesterbrogade 10 (mit barndomshjem) og håbe på, at den ikke 
ville følge efter. Vi fandt hurtigt gaden og begyndte at gå samtidig 
med, at vi hele tiden kiggede bagud. På et tidspunkt så vi, at den fik 
mere fart på og da vi var udfor nr 8, blev vi nødt til at gå derind.

Først skubbede jeg min datter ind, så duen, men før jeg nåede at lukke 
døren, smuttede krokodillen også ind. Det var en fremmed lejlighed vi 
befandt os i, og krokodillen styrede hjemmevant hen til sofaen, hvor 
min datter og duen allerede befandt sig. Da jeg lidt senere kiggede 
derhen, så jeg, at alle sov trykket op mod hinanden.

Jeg har selv en anelse om tolkningen, men vil meget gerne høre din 
mening.


Venlig hilsen
Anne Andersen


SVAR:

Når man hører om sådan en krodille, der optræder i en drømt efter en kræft-operation, tænker man velsagtens straks: Handler det om, at der er "mere"..?
Jeg går ud fra, at det også er det spørgsmål, du selv stiller dig - og hentyder til i slutningen af din mail.
En krokodille er frygtelig, skræmmende livstruende.

Vandet er enten 1) hara, lystcentret, trivsel i al almindelighed, renselse, velvære eller 2) et symbol på det ubevidste.
I din drøm kan jeg ikke afgøre, hvordan det skal forstås.
Barnet er enten 1) noget nyt, du har barslet med, dit "nye liv" - eller konkret: din datter.

Duen - jeg kommer til at tænke på "Det gyldne kompas", hvor hvert induivid er forbundet med sin sjæl, symboliseret ved et dyr - har du læst den (mærkelige) bog ?? (som er lidt af en bestseller, forstå det hvem der kan...). Ellers - almindeligvis - er det et symbol på ånden, sjælen (hvad dét så ellers er) - eller måske håbet (som velsagtens er lys-levende inden i dig).

Er dette så en advarende drøm om, at der er mere kræft tilbage..? Helt ærligt: Måske MEN. Så éntydig tror jeg ikke, man kan tillade sig at være.
Måske er det meget påsitivt, at såvel håbet som det væmmelige, altædende uhyre forefindes sovende. Krokodillen sover. Vær opmælrksom på det.

Og hvad gør du, stillet over for sådan en drøm, der jo unægtelig er meget ubehagelig i din situation..?

Husk gummistøvlerne: Grounding. Jorforbindelse. Mærker din krop, vær opmærksom på kroppens sundhed og kroppens velvære.
Og kom ind på land; det siger drømmen. Vær ikke for meget ude at svømme i det følelsesfulde. Igen: Mærk det faste land under dine fødder. Kroppen.

Til sidst: Der er nogle teorier (bl.a. helt tilbage til W.Reich "Der Krebs"), som jeg ikke ved, om man altid skal tro på.... - teorier om at kræften nogle gange har en årsag: I vrede, i den ædende gift, bitterhed og forurettelse, der kan hærge i en psyke. Og hvis man får set den krokodille i øjnene, behøver det ikke at sætte sig som sygdom.
Næste skridt ville være at snakke med en f.eks. terapeut om spørgsmålet: Hvad stiller du op med din (indre?) (ubevidste?) vrede. Men det fører nok for vidt med de temmelig overfladiske vilkår, der er i denne Drømmebrevkasse.

De tre skabninger, der hviler trygt i hinandens arme er måske et smukt integrations-symbol, der vækker meget positive forventninger til fremtiden ??

Jeg (vi, alle læserne) får forhåbentlig en tilbagemelding, om denne tolkning giver mening - og måske også om hvordan det går med healingsprocessen ...?!

Venlig hilsen
Peter Værum

Tilbagemelding:

Hej Peter Værum
Mange tak for dit svar, som jeg vil prøve at kommentere. Først skriver du , om jeg spekulerer på om der er "mere". 
Det gør jeg egentlig ikke. Fra hospitalets side er jeg blevet erklæret rask. Jeg har fået 25 strålebehandlinger og har fået "antihormoner", som jeg skal tage i 5 år.  Desuden foretog man til sidst en p.e.t. skanning, hvor man indsprøjter radioaktivt stof samt en sukkerblanding, som kræftceller elsker. Det var hele kroppen, der blev skannet.  Resultatet var meget fint. Ingen kræft, kun en smule slidgigt.
Men en enorm fysisk og psykisk træthed, måske brugte jeg en masse kræfter, før jeg fik svaret. Men jeg har tænkt, hvad sker der, når krokodillen vågner??

Vandet. Jeg opfatter vand, som et symbol på det ubevidste eller kan det have noget med moderen at gøre?

Barnet. Opfatter jeg som mig selv, jf min egen tolkning, der kommer sidst i brevet

Duen. Fordi duen er hvid, ser jeg den som et symbol på fred, jf senere tolkning

Vrede. Da jeg så dit afsnit om vrede, gik der et lys op for mig. Det er jo nok vreden til min mor, der har sat sig fast i mig. Bortset fra de første barneår har jeg altid følt vrede mod hende. Det vil føre for vidt, at forklare hvorfor, men samtlige psykologer, som jeg har haft samtaler med om dette i løbet af årene, har været rystede og en enkelt udtalte: "Havde det været nu, var du blevet tvangsfjernet".
Ser jeg på drømmen kan jeg jo også se, at den foregår i min barndomsby og vesterbrogade 10 var min mors adresse, da hun levede. Så måske er det et godt tegn, at jeg kom ind i nr. 8?
Her kommer så min egen tolkning af drømmen. Den er blevet noget anderledes end før jeg fik dit svarbrev. Du er meget velkommen til at komme med rettelser eller indvendinger.
Det er mig selv, der står på badeanstalten og kigger på min lille datter, der bliver ulykkelig i vandet fordi hun har mistet sin due. Jeg kaster mig i vandet med gummistøvler på ( har stadig jordforbindelse ). Datteren er også mig . Og hun har mistet sin due ( for mig er duen et symbol på den fredelige pensionisttilværelse, jeg hidtil har haft). Jeg beroliger hende (mig), men får så øje på krokodillen ( kræftsygdom eller moderen). Vi har nu fat i duen og søger mod land( jordforbindelse).
Den sidste del af drømmen kan jeg ikke finde ud af. Kan det være integration eller hvad?  Måske kan du hjælpe? Min fornemmelse, i hvert fald i første omgang, var , at det var en meget positiv drøm. Krokodillen (kræften) var i ro. Duen (tidligere liv) var vendt tilbage og min datter (mig) var rolig.

Med venlig hilsen
"Anne Andersen"

Tak for tilbagemelding. Til lykke med at kræften er kureret til bunds. Hovedreglen er, at du selv er den bedste drømmetyder; i hvert fald når du har fået et par hints (tit er man mærkelig blind, men det gælder ikke dig).
Efter at have læst, hvad du skriver har jeg ikke trang til at foreslå bedre tolkninger. Kun ét: Kan vi ikke blive enige om, at krokodillen er den bagvedliggende vrede ??

Venligst
Peter