m

DRØMMEBREVKASSEN

FOREDRAG OM DRØMME

ANDRE FOREDRAG

FORTÆLLESIDERNE

TEOLOGISK TANKEVIRKSOMHED

PILGRIMSSIDEN

PSYKOLOGILÆRERSERVICE


KONFLIKTLØSNING


Drømmetydningens regel
nr. 1

Artikel af Peter Værum om eventyr og drømme - ridser i facaden.

Mere om drømmeEt forsøg på at genmmentænke drømmenes fænomen


Lidt teori: Indhold og forhold i drømme.
FAQ: Er drømme ikke bare noget kemi inden i min egen hjerne ? - Jo da, og

Når man ikke kan huske sine drømme


 
Oktober  2007

I en kirke - bryllup og anden forvirring

 
 

Hej. Jeg er en pige på 17 snart 18. Jjeg har haft en underlig drøm som jeg syntes relatere lidt til mit liv  lige nu, jeg vil gerne have den tydet og jeg håber du vil hjælpe mig, fik  dig anbefalet af min mors kollega.

Min drøm foregår til at starte med i en stor kirke hvor der er få mennesker  jeg kender men mange jeg ikke kender. Jeg skal giftes med min halvfars mor,  men siger til mig selv at jeg ikke vil, jeg kan huske at min halvfars mor  bliver spurgt i drømmen om hendes navn og hun presenterer sig, som nogle  teknikker eller noget i den stil. Lige pludselig finder jeg ud af jeg ikke  skal giftes med hende, men en anden mand, med mørkt hår og briller, som  ligner lidt en jeg engang har været sammen med. Min drøm skifter så til en  strand, hvor jeg møder en fyr, som jeg os engang har været sammen med og  tænkt meget på som holder kærligt om mig ude i noget vand, som ligner en sø,  han fortæller mig at han tror Lillian (en af hans veninder), som hader mig  rigtig meget, er hans søster, og begynder og tale om fødselsdage osv. og så  er han ved at spørge mig om noget, men han tøver, men spørger så alligevel,  men det lidt utydeligt for mig hva han spørger om, noget med hvad mig og min  veninde skulle en eller anden dag.
Ude i den her sø er der en rund bro der  er lavet af træ og palmeblade, og denne her bro går lige pludselig i stykker,  og jeg tror det er Lillian der står på den, og hun falder ned og får træstammer  i hovedet, jeg ser så efterfølgende, hvordan denne bro blev lavet af sorte mennesker, fordi (tror jeg) at de ville ha et sted og være, og jeg ser også  en masse mennesker feste under denne bro. Ligepludselig skifter min drøm til
en anden strand, hvor jeg ser et skib ude på vandet (fra strandkandten) tage  en kran og forbinde sig til et andet skib, med nogle tråde der ligesom  bliver til et kæmpe mønster, oppe i luften mellem de to skibe, hvor nogle  rokker ligne fisk springer igennem hullerne, dette skib sejler så i land, og  der kan jeg se det er en sejlbåd, med, med en kaptajn,  jeg ved ikke hvorfor  men jeg skal åbenbart ha hans skib (mod hans vilje) og hans støvler som var
specielle, så var der nogle ting jeg ikke forstod (i drømmen) så jeg skulle  snakke med en mand nede fra en teaterudstilling som hade en kort guld  nederdel på. (...) 
Jeg kan  derefter huske jeg går langs vandkandten, og ser en haj der følger efter  mig, den følger efter mig intil jeg kommer til nogle mennesker jeg taler  med, men jeg kan ikke huske hva vi talte om, jeg går tilbage til mit skib  hvor kaptajnen siger han skal ha sit skib tilbage for han skulle nå ét eller  andet (en slags konkurence ude i vandet) og jeg kigger ud ogver vandet men  det er helt tåget, men det er som om bag ved tågen er der en lyd der nærmest  kalder ind til et eller andet, feks. en konkurence. Og så vågnede jeg - - hva'  betyder denne mærkelige drøm ?

Personlige fakta:
Jeg er en pige på 17 snart 18.
Relationer til drømmen: Jeg læste lidt i en drømmetydnings bog, det med  
brylluppet, og den sagde at det betød noget med et opgør, og det tror jeg
relaterer til, at jeg hade et seksuelt forhold til en fyr som lignte meget
ham som jeg skulle giftes med efter min halvfars mor, jeg var meget glad for
ham, men fik her for en uge siden af vide at en god veninde, hade været
sammen med ham bag min ryg, og jeg blev super ked af det og sur.
Det med fyren, 
Lillian og broen; jeg har været sammen med en fyr som Lillian (som
faldt gennem broen) også har været sammen med og hun hader mig nu, og blev
super jealoux (jeg kender hende ikke personligt) fyren som holdt om mig er
ham som jeg har været sammen meds bedste ven, (ikke fyren som jeg blev
"gift" med), jeg tænker meget på denne fyr, hele tiden faktisk og holder
ekstremt meget af ham, men ser ham aldrig.
Og det med skibet, kaptajnen, manden fra teater museumet, stranden og hajen
ANER jeg ikk hva relatere til.
Jeg håber dette kan hjælpe til tydning af drømmen.
Og jeg håber du vil tyde den for mig.
MVH
"Tanja"

SVAR:
Det er ærgerligt, at broen i drømmen går i stykker . For som drømmesymbol er  broer vigtige. De forbinder jo to adskilte områder. Der sker en  integration mellem hidtil adskilte områder af personligheden. Ting, hidtil ikke har hængt sammen i éns sind, bliver via en bro nu forbundet.  
Men inde i dit sind går en bro i stykker. Så der er nok rigtig megen forvirring inde i dig - hvad drømmen i sin helhed da også tyder på. "Kreativ forvirring", gætter jeg på, for det er nogle stærke og og gode drømmesymboler, der optræder:
Kirken - bryllup - vandet i søen (følelseslivet) - fødselsdage (noget nyt skal til at begynde) kaptajnen der styrer et skib (et styrende princip, ansvarlighed, der tager sig af vigitge ændring (skibet som en middel til ændringer, til at komme andre steder hen).

Lidt om kirken:  Når vi drømmer om et almindeligt hus, er det jo typisk et billede af vort jeg. Vi får et billede af vores daglige personlighedsstruktur - husk drømmeregel nr. 1 !!
Men nu er det ikke blot et hus, der afbilleder dig. Det er en kirke.  Det plejer i drømme at betyde, at det er et højere aspekt af dig, der kommenteres i drømmen. Ikke dit jeg, men dit SELV - som C.G. Jung ville sige. 
SELVET - man kan sige: Det er dig, når du har sjælen med.

Og brylluppet er jo også et vigtigt drømmesymbol. Ved bryluppet forenes to sider af personligheden - det mandlige og det kvindelige. Det mandlige er tit en udadvendt, handlekraftig, måske lidt (positivt) aggressiv side. Det kvindelige er traditionelt vores følelses-side, den rummelige, omsorgsfulde og kreative side.
Men inden i dig er der nogen "kønsforvirring": Snart skal du giftes med en kvinde, snart med en mand. Og du blander din halvfar ind i detmed kvinder og mænd. Og du har ikke heltr styr på, hvilken mand, du egentlig vil ha'. Og en side af dig (husk: den anden pige repræsenterer en for dig ukendt side af dig selv....!) er jaloux.   
Kort sagt forvirring og modstridende følelser;
der er langt mere end jeg kan overkomme at kommentere i denne sammenhæng. Men der er ingen tvivl om, at den er vigitg, så prøv selv at gå videre med en tolkning. Prøv at leve dig ind i, hvordan alle de optrædende personer har det. Hvad de vil og hvad de repræsenterer inde i dig selv.
Hajen er sikker aggression, vrede, instinktiv (et dyr) had eller agrressive impulser, som jo ubevidst (nede i det store havdyb) er i os alle ....

En sådan drøm, som du har haft, er god at blive klogere af.

Held og lykke med det.

Venlig hilsen

PETER VÆRUM