m

DRØMMEBREVKASSEN

FOREDRAG OM DRØMME

ANDRE FOREDRAG

FORTÆLLESIDERNE

TEOLOGISK TANKEVIRKSOMHED

PILGRIMSSIDEN

PSYKOLOGILÆRERSERVICE


KONFLIKTLØSNING


Drømmetydningens regel
nr. 1

Artikel af Peter Værum om eventyr og drømme - ridser i facaden.

Mere om drømme

Et forsøg på at genmmentænke drømmenes fænomen


Lidt teori: Indhold og forhold i drømme.
FAQ: Er drømme ikke bare noget kemi inden i min egen hjerne ? - Jo da, og

Når man ikke kan huske sine drømme


 
August   2008

55 årig kvinde. Sex med 4 mænd. Og med dyr.

 
 


Hej Peter Værum,
Jeg håber, at du kan komme med en tolkning på denne drøm..

Jeg havde for nogle dage siden en eftermiddag en superdejlig drøm om sex. Jeg tænkte kun på sex, havde sex med 4 mænd i løbet af drømmen, dog skal jeg lave en fax for en ”chef” – det har jeg ikke tid til, vil hellere have sex, de rykker mig for opgaven - de roder op i mine skuffer og finder dildoer. (dem har jeg også selv, men bruger dem sjældent).

Har før haft drømme om mig selv, en, hvor jeg elskede med et dyr – en løve. Det er dog nogle måneder siden.

Min partner gennem 30 år og jeg har perioder, hvor det seksuelle ikke fungerer - men også det modsatte.

Jeg er en kvinde på 55 år, har været .....

SVAR:

Kære fru Jensen !   Der er (mindst) to tolkninger. Vi plejer jo at tolke drømmene symbolsk :  Sex plejer at være symbol på integration - din mandlige og din kvindelige side indgår en meget positiv "alliance", og det plejer at varsle en gundstig udvikling. Drømme om sex forekommer tit ved indledningen til en individuationsproces; noget nyt er ved at ske, og snart vil der være frugtbarhed og du vil nok "barsle" med noget.  Ud over at det er din mandlige og kvindelige side, der samarbejder, altså (behov for og mulighed for) bedre animus-kontakt, kan det også være symptom på bedre kontakt til dit ubevidste.
Meget af det, du skriver om dig selv tyder på det.
MEN - ud over denne symbolske tolkning, er der også en "biologisk" tolkning.   Det ser man nogle gange, om end ikke så tit.  (F.eks. hvis man drømmer om at tabe tænderne:  Symbolsk  handler det om faren for at blive tandløs , frygt for konflikt og manglende evne til at bide sig fast og bide fra sig.... - men nogle gange handler det om, at man skal se at komme til tandlægen, fordi der er nogle biologiske faktorer på spil (rodbetændelse el. lign. som underbevidstheden godt "ved om" og som drømmen gør opmærksom på). Der er nogle ting i det du skriver, og voldsomheden og lysten i de seksuelle udfoldelser i drømmen, som tyder på, at det for en gangs skyld handler om seksuel lyst og seksuel drift, mere eller mindre bevidst, mere eller mindre fortrængt og ubevidst. Men altså biologisk, organisk.   Jeg gætter på, at det råd, der kan udledes af drømmene, er at du skal være meget opmærksom på, hvilken rolle dine drifter og din lyst spiller - både i dit parforhold, din frihedstrang, dit terapeutiske forløb og 4) din personlige, spirituelle udvikling.
OG - så er der det med kontakten til chefen. Det er vigtigt, gætter jeg på:
Hvordan styrer du dit liv..? Chefen er den overordnede instans i dig, der styrer og kontrollerer. Den indre kerne. Enhver skal være sit eget livs direktør. Og kontaktakten til den indre ansvarlighed (at sende en fax) er altså vigtigere end alt det med det seksuelle.
- - -
Ligesom sex med en mand tit er symbol på behovet for integration af forskellige sider af personligheden, er sex med dyr i drømme symbol på kontakt til drifterne, de bevidste og ubevidste drifter i instinkt-livet, der jo som regel er ubevidste. - - Du står i en terapeutisk proces, og virker bevidst om mange ting, så for dig er det nok ikke så ubevidst som hos gennemsnittet (hvad-det-så-ellers er....), og du har nok gode muligheder for at følge din lyst, dine drifter, din instinktive side, med større opmærksomhed end vanligt. Og kontakten til din indre løve (kraft, selvudfoldelse, aggression og seksualitet eller-hvad-nu-en-løve symboliserer-for-dig...) er vigtig og aktuel.
- - - -
Husk at o
venstående kun er et enkelt bud på en tolkning. Andre tolkninger er mulige; jeg hører gerne om du kan bruge ovenstående til noget, og hvilke yderligere spørgsmål, det afføder. 

Venlig hilsen
PETER VÆRUM

Tilbagemelding: ...