OM DRØMME  
LÆS HER FØR DU KONTAKTER DRØMMEBREVKASSEN

FREUDS PERSONLIGHEDS-
MODEL
FOREDRAG OM DRØMME

Tilbage til drømmebrevkassen


DRØMME
EKSEMPLER:


Slanger i paradis 
_______________

Når drømme går i opfyldelse
_______________

Énhjørning.
_______________

18 årigskal føde.
_______________

Strandkant. Flodbølge.
2-etages bygning
.
_______________

Når samboen flytter: Drab og blod.
_______________

Tog- og buskørsel.
_______________

Hvad er en drøm ?
En drøm er en serie af billeder og fortællinger, der kan tillægges symbolsk betydning.
De fleste drømme kan med fordeles tolkes som symptomer på relationen mellem det bevidste jeg og underbevidstheden (Freud) eller - for at bruge et mere omfattende begreb - det ubevidste (Jung) eller Selvet.
90 % af danskernes drømme af såkaldte "skygge"-drømme. "Skyggen" er et begreb, C.G. Jung skabte - som betegnelse for den underbelyste, fortrængte del af vores "jeg". Alt det, vi efter vores egen selvopfattelse ikke er.
"Skyggen" dukker op i drømme om ubehagelige personer, der forfølger os (flugt -drømme) eller som maltrakterer os eller som vi lukker øjnene for.
Prøver man at tolke som drøm, er det vigtigt at erkende, hvad jeg kalder drømmeregel nr. 1. Den vigtigste regel i drømmetydningens kunst:
Alle optrædende i din drøm er siden af dig selv.
Hvad skulle det ellers være ?  Drømmen er jo til syvende og sidst et fænomen (som alt andet i sindet), der grunder sig i hjernens kemi.
Vi kender det stof, der udløser drømme. Acetylcholin.
Men al viden om hjernens kemiske indvirkning på vores tanker, vor vilje, vore oplevelser og vores drømme hindrer jo ikke, at vi prøver at forstå dem så-at-sige indefra.
Selv om drømmene ofte forekommer som et absurd neo-modernistisk digt, lader de sig efter min bedste erfaring tolke. Et digt har en forfatter, og hvis man leder efter forfatterens mening med værket, finder man som regel én. På samme måde med drømme. Men det er selvfølgelig et stort filosofisk problem, som man kan tænke længe over, når det gælder drømme:  Hvem er "forfatteren" ?

 
Beklager:
Skoleelevers spørgsmål om projektopgaver besvares ikke !
Jeg bliver oversvømmet af henvendelser.
Surf i stedet rundt og læs hvad det står !
Svaret på spørgsmålene får I, hvis I gider at læse teksten !!

Jung's personlighedsmodel

 


KONTAKT: