FRELSE

Frelse er for de fleste mennesker et diffust og mærkeligt abstrakt begreb.
Som det anvendes i teologien, er det unægtelig en teoretisk størrelse. Og lange begrebsmæssige diskussioner kan føres om, hvad frelse er, hvad er det redning fra eller måske frelse til - men bag det ligger der forskellige forestillinger eller idéer.

- - - - - - Bag de teoretiske begreber ligger myterne og billederne:

2 BILLEDER:

a.
Redning fra en ulykke. Den druknende, der reddes op i et skib.
Den forulykkede, der udfries af Falck's redningskorps.

b.
I nordisk sammenhæng spiller også den sproglige baggrund for ordet ind:
"Frelse" kommer af oldnordisk fri hals.
Billedet af trællen, der bliver frigivet. Den løskøbte, befriede slave.

*****

MYTERNE:

1.
Retssalen.

Myten udfoldes i juridiske begreber: En proces, en dommer, skyld, retfærdiggørelse, en bod, der skal betales.
Kirkefaderen Tertullian var romersk uddannet jurist, og fra ham har vi idéen om forsoningen, den objektive forsoningslære.

Frelse er frikendelse efter dommen.

Grundtvig skildrer, hvor umulig tankegangen er, i hvert fald juridisk set:

   "Ej mer du gruer for dommedag,
    du ved, din dommer har ført din sag,
    og fra sig selv den vundet;
                                       (Ny salmebog 274,4)


2.
Bogholderiet.

Myten udfoldes i regnskabsmæssige begreber:

Med regnskabsdagen for øje.
Der skal aflægges regnskab.
Har de betroede talenter trukket rente ?
Ellers venter gældsfængslet.
Har vi været tro godsforvaltere? Der skal aflægges regnskab
Brorson:

   Kom, hjerte, tag dit regnebræt,
   skriv op dit levneds dage,
   se til, at du kan sanse ret
   og tænke lidt tilbage!
   Hvad har du gjort de mange år,
   du har i verden levet ?
   Tænk, trygge, at alting står i Herrens bog opskrevet.
                                                                             (714,1)


Frelse forstået som sletning af gælden.


3.
Offerstenen.

Myten udfoldes i arkaiske begreber fra offer-kulten.

Guderne skal formildes ved at et blodigt offer erlægges.
Den gamle, primitive tanke, der ligger i vores ur-instinkter. Idéen om offeret.
Grundfortællingen er fortællingen om Isaks ofring. Guds krav opleves af Abraham som en tvingende nødvendighed, hvor der ikke er flugtmuligheder.
Og fortællingen om Kains og Abels offer.
Og fortællingen om syndebukken, 3. mos. 16.
Udfoldet på Kristus som tanken om Guds lam, der blev ofret som sonoffer for at formilde Guds vrede.
Jo mere blod, des bedre..... (se de gamle frelsersange...)

Frelse forstået som soning af synderne.


4.
Mafiaen.

Offertanken fører uvægerligt til, at myten udfoldes i betalingskategorier.

Guds straf hænger over hovedet. For at undgå ubehageligheder, skal guderne formildes. Der skal betales beskyttelse.
Mennesket kan ikke selv stable tilstrækkeligt på benene; men Kirken har en betroet skat, der kan ofres: Kristus.

Dermed er der opnået en form for fred.

Frelse forstået som tryghed, sikkerhed mod Guds straf.


5.
Havens idyl.

 Uddrivelsen fra Paradis.

Myten udfoldes i kategorier fra menneskelige fortrolighedsrelationer. (Og gartnersproget...)

Engang var mennesket i Paradis. Kontakten til Gud var tæt, erkendelsen af Gud uproblematisk.
Og menneskene leve uden skam og skyld. I åbenhed og kærlighed.
Men noget gik galt. Det er et mysterium, hvad det var, der gik galt, men alle kan se sig om i verden og konstatere, at noget er gået galt.
Tillidsforholdet blev brudt; og forholdet skal lappes sammen.

Myten siger, at vi ikke længere er i Paradis; vi lever østen for Eden.
Men Gud har ført os tilbage. Gud har genoprettet til brudte forhold. Vejen til Paradis er nu åbnet. "I dag skal du være med mig i Paradis".

Måske ikke - det kan diskuteres - vejen tilbage. Der står velsagtens stadig keruben med sit flammesværd. Når vi én gang er kommet ud af uskyldstilstanden, er der ingen vej tilbage. (Eller hva' ? - I psykoterapi arbejder man da ud fra hypotesen ??).
I stedet taler man så om et nyt Paradis - et fremtidigt, genoprettet Paradis.


6.
Postvæsnet.

Budskabet.

Myten udfoldes i forsendelses-kategorier.

Helingen af det brudte forhold til Gud overbringes som et sejrsbudskab, et evangelion.
Billedet af "kærligheds-brevet" til menneskene - Guds kærlighedserklæring eller Guds udstrakte hånd.
Myten om det nye budskab. Og om budbringeren: Den inkarnerede boddhisatva. Eller: den udsendte, der fortæller om Guds kærlige sindelag.

Frelse er, at Gud har meddelt mennesker, at han vil forsone sig med dem...


Brorson:

   ....det var ham svart at tænke på
   at verden skulle under gå,
   det skar ham i hans hjerte;
   i sådan hjertens kærlighed
   han kom til os på jorden ned,
   at lindre al vor smerte.

   ... Gud er nu ikke længer vred
   det kan vi deraf vide
   at han har sendt sin søn herned
   for verdens synd at lide ..."
                                        (109, af v.2 & 4)

7.
Udfrielse efter ventetiden.

Myten om Messias, den længe ventede. 'Endelig er han kommet'. Vi ånder lettet op.
Tiden er inde.

Mio, prins Mio: Når den udvalgte kongesøn, ventet i årtusinder, søn af Faderen, hjemmehørende i den blomstrende rosengård, endelig går gennem verden, på den farefulde færd for at kæmpe med og tilintetgøre den onde ridder Kato og hans trolddomsmagt over menneskebørnene, så deres hjerter forvandles til sten - så bærer bølgerne ham, træerne åbner sig og skjuler ham og hans følgesvend for fjenderne, selve klippen åbner sig og hjælper med til at fringe ham videre frem på hans farefulde færd
----- Blomstre som en rosengård.

Messias har vist sig. Det kan kaldes frelse.


Derimod mener jeg ikke, at temaet med døren, porten, Perleporten, nødvendigvis har at gøre med det eksistentielle spørgsmål om frelse.
Sankt Peter står ved porten og eksaminerer folk før de eventuelt kommer ind i Guds Rige.
Hvad frelsen angår er der ikke noget "eventuelt" - ikke iflg. vores lutherske, protestantiske tradition i hvert fald.
Som jeg gør rede for i mit andet skrift, må spørgsmålet om, hvordan vi kommer ind i Guds Rige, dreje sig om noget andet.

...
tilbage.


RUNDTUR

 [1o]
NæsteRUNDTUR [1o]
Næste

SEND VENLIGST SUPPLERENDE IDÉER !!

Kommentar: Send e-mail til mig.