FORTÆLLER-SIDEN TEOLOGISK TANKEVIRKSOMHED KONFLIKTLØSNING KURSUSINDSLAG med MENNESKET I CENTRUM DRØMME EVENTYR PIANIST OG ORGANIST STILHED OG STØJ

HØJSKOLEN

FOTO TIL P.R.


   

    "NISSEN FLYTTER MED"
    - om konflikt og konfliktløsning.
   

VVVANDRE:
SANKT PETER

KYS FRØEN - Om eventyr
MUSERNES MAGI
GO' TIL AT VÆRE GAMMEL.
DRØMMETYDNING
H.C. ANDERSEN
- tro, drømme, dagbøgerne

KAREN BLIXEN.
NÅR FAR ER PRÆST.
Om ENGLE.
DET HEMMELIGE BRODERSKAB . - Myter.
IDENTITET OG FORTÆLLING
KINGO.
PETER OG THOMAS.
PAULUS SOM MYSTIKER.
STOTY-TELLING.

DA VINCI MYSTERIET
 

Foredrag eller kursus.

Konflikt og konfliktløsning på arbejdspladsen.

Psykologi og konfliktløsning.

Samarbejde, kommunikation og socialt holdbare konfliktløsningsmodeller på arbejdspladsen, skildret bl.a. ud fra C. G. Jung's analytiske psykologi og Marshall Rosenberg.

  • Om skyggen, syndebukken og den socialt modne gruppe.
  • Girafsprog

Ud fra den schweitziske psykolog C.G. Jungs personlighedsmodel med dens sondring mellem jeg'et, skyggen og SELVET skildres - med mange fornøjelige eksempler - den normalt ego-styrede adfærd i kontrast til en adfærd og en kommunikationsform, der tager sit udgangspunkt i helheden, gruppen med dens optimale mål.

Begrebet projektion anvendes til at opstille en model for konfliktløsning på et "avanceret" niveau, dvs. et socialt modent og ansvarsbevidst plan, hvor dannelsen af syndebukke undgås.

Om ønsket kan kommunikationsregler og -øvelser fra gestaltterapi inddrages.