Psyk.service [1]:
1o regler for menneskelig kommunikation
psyk.service [2]:
Kempler om en sund familie...
Psyk.service [3]:
8 definitioner af intelligens
Psyk.service [4]:
Konflikt og konfliktløsning
Psyk.service [5]:
En astronauts vision af planeten jorden
Psyk.service [6]:
Lidt om drømmetydning.
Psyk.service [7]:
Mere om konfliktløsning.
 


Peter Værums psykologilærerservice [4]

To tekster om konfliktløsning:

I

Om konflikt generelt

REGLER FOR KONFLIKT

(PV).

1)
Undgå polarisering.

Undgå sort-hvid tænkning, fjendebilleder. Undgå at det bliver "os mod dem".

2)
Modparten skal kunne gå ud af konflikten/situationen med æren i behold.

Sagt på en anden måde:

Det er dit ansvar, at skabe en løsning eller en tolkningsmulighed af situationen, som modparten kan leve med, hvis du "sejrer" i konflikten. Konflikten optrappes, hvis modstanderen ikke kan give sig uden at tabe ansigt. (F.eks. arbejdsmarkedets parter før en truende strejke. Eller en beruset, småvoldelig person, der skal ud af et lokale: han skal ha' en holdning at gå ud med.)

3)
Fremsæt aldrig trusler, som du ikke agter at overholde.
Tru ikke med sanktioner, som du ikke kan overholde.
Men i mange typer konflikt kan det være konstruktivt at være åben og detaljeret om "næste skridt", om de konsekvenser, man rent faktisk overvejer at tage.

4)
I større konflikter er det godt, hvis der er en række veldefinerede "trin". Så det er synligt, i hvor høj grad parterne escallerer konflikten.

5)
Konfliktens løsning skal være holdbar på længere sigt.

(Hvis du er den stærkeste, og gennemtrumfer en beslutning hen over hovedet på modstanderen, vil han sabotere ordningen/sætte sig til modværge/hævne sig på længere sigt (når den slagne fjende har haft lejlighed til at skaffe sig våben eller planlægge terrorangreb, eller indpode virus i EDB-programmet f,eks.)

6)
Gå i kontakt.

Sæt dig i modpartens sted. Hvordan ser situationen ud set med hans øjne.
Kom i snak. Indled forhandlinger. Lad os snakke om det over en bajer.
Fortæl, hvordan du selv har det med det. Hvad havde du forventet, hvad mangler du for at være tilfreds.


Tekst II :

DE 6 MULIGHEDER I KONFLIKT

(PV).

1.
Appellere til en autoritet

2.
Overgive sig.

3.
Synliggøre undertrykkelsen.

4.
Gå i kontakt.

5.
Skaf dig forbundstæller, især blandt fjenden.

6.
Ene, men stærk.
Træk revolveren og ryd bulen.

1.

Få en autoritet til at skride ind. Ringe efter politiet. Sæt militæret ind. Bede lærerne "tage affære".

Indklage sagen for en domstol. Forslå at finde en uvildig opmand.

2.
Erkende at overmagten er for stor. Der er ikke noget at gøre, så hvorfor spilde tid på det.

Affinde sig med situationen, de andres overmagt. Gå et andet sted hen. Erkende, at enten 1) er det er dig, der er galt afmarcheret eller 2) du har ingen muligheder for at få din ret - og så tage konsekvensen af det.

Evt. give udtryk for din afmagt, din vrede eller harme over at blive uretmæssigt behandlet, lufte følelser med det formål at kunne forlade lokalet/situationen og have det godt med det. Du har gjort hvad du kunne.

3.
Synliggøre konflikten, Manifestere, hvad der er ved at ske. Hejse demonstrationsbannere.

Græde. Blive syg. Lave happenings. Være demonstrativt undertrykt.

4.
Hold kontakten for enhver pris.

Foreslå forhandling. Kompromis. Lær hinanden at kende. Flirte, klovne, bøje af, give feed-back, finde kreative løsningsmulig-beder. Lad være med at fremsætte ultimative trusler i stil med: "Hvis du ..., så vil jeg ...".

Lad være med at fremsætte autoritære krav uden sanktionsmuligheder. Gå efter at få en aftale, og husk at sikre dig, at din modpart har sagt ja til den.

5.
Infiltrer hos fjenden. Skaf dig forbundstæller.

Sørg for, at det ikke bliver dig, ene mand mod resten. Lad gruppen ordne det. "Er der ikke andre end jeg, der gerne vil have skruet ned for lyden ??

Sæt parterne op mod hinanden, skab splid i fjendens rækker.

6.
"John Wayne"-løsningen.

Anvendes, hvor du er den stærkeste. Sæt din vilje igennem.

Træk revolveren og ryd bulen. Udsted en lodret ordre i fuld forventning om, at den bliver fulgt.

Imponér rakket med en knusende bemærkning. Skru ned for musikanlægget og stil dig op, så ingen kommer i nærheden af det. Udslet fjenden totalt.Hvis du benytter dig af psykologilærerservice'n, bedes du sende en til mig.
(Tryk på det roterende logo ...(!))


 

 

 

 

 

Copyright: PETER VÆRUM.

Videre til psyk.service [5] (Astronaut Ed Mitchells vision af planeten Jorden...)

Videre til psyk.service [6] (Om INDHOLD og FORHOLD i drømme...)

Videre til psyk.service [7] (Mere konfliktløsning. Tekst om krigeren)