FORTÆLLER-SIDEN KONFLIKTLØSNING HR-relaterede KURSUSINDSLAG DRØMME RYGRUPPEN EVENTYRTOLKNING

PSYKOLOGI LÆRERSERVICE

FOTO til P.R.
Coach i det kirkelige landskab


Krisehælp

Afklaring af kommunikationslinjer

Stresskonsulent

 FOREDRAG OM
SANKT PETERKONFLIKTLØSNING
DRØMMETYDNING

Honorar:
Efter aftale.
Ved private coach-sessioner for første time: 800,- kr..
 

KONTAKT:
peter(at)ordbrug.dk.

TLF. 86 94 80 10.

 

 

 


Coaching
er en speciel form for spørgeteknik, der har vist sig at være effektiv til afklaring, planlægning, beslutningstagning, fordybelse, problemløsning, inspiration.
Det karakteristiske ved coaching er, at løsningerne kommer fra beslutningstageren selv.

I terapi er terapeuten den klogeste; i sjælesorg er der en evangelisk facitliste eller horisont; men en coach er principielt åben og neutral.
Coachen disponerer samtaler - spørger - lytter - er opmærksom på eventulle selvmodsigelser eller uafklarede gestalter.
Mange er skeptiske over for coaching. - Dertil er der at sige: TRY ME !
- Det virker.

Coaching

består som regel af en indledende session, hvor klienten bliver bedt om at opstille formålet med samtalen: Hvad er det, der ønskes belyst. Denne formålsbestemmelse er vigtig, ja afgørende for sessions vellykkede afvikling.
Som regel er det nødvendig med én eller flere opfølgende samtaler.

Varighed: 1 time.

Coach-catering: Jeg tilbyder som regel at køre ud til folk.

 

 

 


*

PETER VÆRUM
Siimtoften 17,
8660 Skanderborg.
TLF. 8694 8010.

*

 

***** Link til andre gode foredragsholdere.


Peter Værum,  f. 49, 

Udd.COACH 2006
(MINDRUNNER)

Baggrund og terapeutisk erfaring.

Cand.teol. og exam.art i retorik,
Præst i Folkekirken på Ydre Nørrebro i 11 år, 
lærer i kommunikation,
skribent,  fortæller.

1992-98 psykologilærer på Rønshoved Højskole 
ved Flensborg Fjord.

2000 - :
Timelærer i psykologi på Ry Højskole.

Free-lance forfatter og foredragsholder.

Medlem af Ry fortællekreds.


Forfatter til bøgerne:
"Frøer og farisæere" - eventyr og evangelium i lyset af Jung. (Klitrose 1992).
"Ved Himmerigets port" - anekdoter og evangelium, om hvordan man kommer ind i Guds Rige. (Klitrose 1998).
Fantasirejser
- symbolets forvandlende kraft (Klitrose 2oo4).