Peter Værum som foredragsholder

***

Eksempel på et foredrag:

********************


Fortegnelse over de foredrag, jeg holder.

FEER OG FÆLE HEKSE


Foredrag på Sønderjylland-kursus på Rønshoved Højskole m. tema: "Grænser - indenfor og udenfor"


****
  Eventyr er gode at få forstand af.

  Eventyrene lærer os, at hvis vi møder en frø, skal vi ikke løbe skrigende bort; for inde bag ved gemmer der sig ofte en dejlig prins. Hvis man kysser frøen, sker der en forvandling.

  Jeg kender en advokat, der har en kollega ....

  I eventyrene går det godt; hvis man kysser frøen, sker der en forvandling.
  Altså: Det tilsyneladende skræmmende og afskyvækkende, det konfliktfyldte eller det mindre stuerene, hvis man i stedet for at tage afstand fra det, prøver at rumme det, accepterer det, møder det med kærlighed eller tolerance, så sker der en forvandling. det mister sin skræmmende karakter, og viser sig at være et dække over nogle resourcer, en smuk prins, nogle sider i éns personlighed, der i virkeligheden, midt i deres fremmedhed og skræmmende ukendte væsen, er konstruktive kræfter.
  Så man skal kysse frøen.
  Og hvis man kalder trolden ved navn, slipper man ud af hans dæmoniske greb. Hvis man kan få sat ord på problemerne, tør sige det højt, få formuleret hvad der er galt og stå ved det - så mister problemet sin faretruende, angstprovokerende karakter og bliver til at have med at gøre.

  Folkeeventyrene er gode at få forstand af.

  Mange eventyr fortæller om en anden form for forvandling.

  Og det er den form for forvandling, jeg vil beskæftige mig med her i dag, på vores kursus på Rønshoved Højskole, hvor temaet er "grænser, at være indenfor og være udenfor".

  Forvandlingen fra en god fe til en fæl heks.

  Som eksempel vil jeg bruge eventyret om Tornerose.

  Eventyret om Tornerose foregår ved et fornemt hof. Man spiser på guldtallerkner. Man sørger i det hele taget for, at facaden er i orden. Man lægger meget vægt på det ydre, på etiketten. Alt skal være så formfuldendt, vi kan bruge overskriften fra den udmærkede TV-serie, der kører på TV1 om fredagen om Hyacint Bucket: "Fint skal det være".

  Men dybest set hersker der en dyb goldhed ved det hof; i den familie.Hvis vi følger Brd. Grimm's version, indledes eventyret med at dronningen ikke kan få børn. Kongen og dronningen var så kede af de, for de ønskede sig sådan en lille pige. Men en aften slipper der ved et uheld en slimet frø - et stykke natur, et stykke ukontrollabelt, dyrisk biologi - ind i slottets fine sale, og frøen fortæller dronningen, at hun snart skal blive med barn.

  Og så føder dronningen denne dejlige lille skabning, Rose. Röslein. Og så skal der være barnedåb.

  Og der er 13 gode feer.

  Der står udtrykkelig, i alle udgaver, der er nedfældet af det her eventyr, at det er alle sammen gode feer. 13 gode feer skal være gudmødre. Og de kommer med deres vuggegaver, skænker hende skønhed, flid, dyd, mod osv.

  Men nu er der dét ulyksalige ved denne her familie: at man spiser på guldtallerkner.

  I familier, hvor det er godt at vokse op som barn, der er der først og fremmest ét princip, der gælder: Det er: HVOR DER ER HUSRUM ER DER OGSÅ HJERTERUM. Det er dét eneste, børn har brug for. Hjerterum. De har ingen behov for statussymboler, børn er ikke snobbede, de er totalt ligeglade med tøj og mode og rigtige meninger (hvis ikke forældre sætter griller i hovedet på dem....). Børn i opvæksten i familier har brug for én eneste ting for at trives og næres og blive sunde og glade og socialt modne: Hjerterum. Og det vil sige, at der er ægte kærlighed, ikke forloren kærlighed, at man udtrykker sine behov og ikke lyver for børnene, ikke forstiller sig, men giver børnene plads og respekt og kærlighed. Hjerterum.

  I Tornerose familie - tænk - da vælger man, fordi man kun har 12 guldtallerkner, at holde den 13. gudmoder ude. Prøv lige at forestille jer, hvordan det er at være barn i en sådan familie ! Hvor man er så reverenter talt fisefornemme, at man prioriterer formerne højest. Guldtallerkner; - i stedet for at sige: "Herregud, vi tager da én af blik", så vælger man at lade én af de søde grandtanter stå uden for i kulden.

  Og den fe, som må stå der, udelukket af det gode selskab, det p-æ-n-e selskab - hvad sker der med hende ???

  Det er det, der er interessant.
  Hun undergår en forvandling.

  Fra at være en god fe, forvandles hun til en furie, der trænger ind og laver ravage. Hun udstøder en forbandelse: Når pigen bliver 16 år skal hun stikke sig på en ten og dø !

  Det går lige som i Biblen, i det nye Testamente, med den urene ånd. Jesus har helbredt en dreng, et sted, jaget den urene ånd ud af ham ....

  .... (v24) "Når den urene ånd er drevet ud af et menneske,
  flakker den om i øde egne og søger hvile, men uden at finde den.
  Så siger den: Jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af.
  Og når den kommer, finder den det fejet og prydet. Så går den ud og tager
  syv andre ånder med, værre end den selv, og de kommer og flytter ind dér.
  Og det sidste bliver værre end det første."

  ----------------

  Det her er det interessante sted i eventyret: Denne 13. gode fe, der står uden for døren, ude i kulden.

  Hvad er det for en forvandling, der sker med hende ???

  For at forstå det ordentligt, vil vi efterlade hende der et øjeblik - eller rette sagt, at godt stykke tid.

  Men jeg skal nok vende tilbage til hende....

  Men for at forstå, hvad der sker med hende, vil jeg omtalre en bestemt type drømme, som mange mennesker har.
  Vi kalder dem "toiletdrømme" - eller "lortedrømme" - og nu må I undskylde, men nu vælger jeg altså at bruge det ord, som nogle mennesker ikke finder helt stuerent - men det bliver simpelthen for energikrævende, hvis jeg skal konstruere omskrivninger af fænomenet hele tiden... - Påfaldende mange danskere drømmer med jævne mellemrum en bestemt type drømme. Drømme med et bestemt tema: Nemlig problemet med at skille sig af med affald.

  Jeg var til en bedre middag for snart adskillige år siden...

  Mange danskere drømmer på lignende måde: håndvaske, der danner prop - haveaffald, som naboen smider ind over hækken - ...

  Hvad er en drøm ? ...

  Jeg'et - selv'et ... skyggen ??

  Hvor kan et menneske deponere sit skyggemateriale ?? - Kroppen. Underbevidstheden. De andre.

  Syndebukkene. Jøderne, heksene, kommunisterne, McCarthy, tyrkerne og pakistanerne - -

  Derfor er det så epokegørende, at mennesker drømmer, at toilettet ikke vil tage i mod mere lort. At lortet sprøjter dem tilbage i ansigtet. For det betyder, at psyken nu er klar til at tage ansvar for sin egen skyggeside: integrere skyggen. I stedet for at projicere dem over på andre, og lave syndebukke.

  Man kan definere menneskelig udvikling, individuation, vejen til at blive et SELV, som det sure arbejde med at trække sine projektioner til sig. Ikke at se splinten i broders øje, men tage ansvar for bjælken i sit eget øje.

  Det er det, der ikke sker i "Tornerose". Der prøver man af al magt at opretholde den ydre, kunstige, pæne facade. Man spiller roller, man lader som om, man er uærlig, man definerer sig ved det, Jung kalder persona, masken; man smiler, man er høflig, man vil for enhver pris ikke tabe ansigt - og det betyder, at barnet kommer til kort, med dets uforudsigelighed, dets spontaneitet, dets oprør, kreative, snavsede, frodige uregerlighed - det bliver ofret.

  Den 13. gode fe må stå udenfor. Hun forstyrrer det polerede selvbillede. Man har kun12 guldtallerkner, og så prøver man at fortrænge det.

  Men derved undergår hun en forvandling.

  Ude af øje er ikke ude af sind.

  Fortrængt er ikke forsvundet.

  Den 13. fe undergår en forvandling. Hun bliver til en ful heks. Hun udstøder en forbandelse - og alt hvad de andre gode kræfter kan gøre, er at formilde forbandelsen, så hun ikke skal dø, men kun falde i søvn og sove i 1oo år.

  Og typisk for den familie, ved det hof, er det, at kongen reagerer ved at forbyde alle rokke og alle tene i hele landet. Alle problemer fejes ind under guldtæppet ! Det bliver tabu. Familien har et problem. Der er sket noget, der ikke er så godt. Men i stedet for at tage det op, og bearbejde det skete, lære noget af skaden - ..så forbyder man alt spinderi, alle spinderokke med deres tene. Der har været et problem. Men nu er forbudt overhovedet at nævne det.

  Og hvad sker: Da pigen er 16 år, netop kommet i den farlige alder, hvor man ikke ved hvor hvad de der uregerlige teenage-døtre finder på, mellem barn og voksen - ja, hvad sker, en aften hvor forældrene ikke er hjemme.
  Man hører i eventyrfortællingen slægtled efter slægtled af bekymrede mødre og deres usikkerhed overfor, hvad de pigebørn dog kan finde på. lørdag aften, når forældrene ikke er hjemme. Netop en aften, hvor Far og Mor er ude, går pigen hen til det rum, hvor forældrene har forbudt hende at komme. Og hvad sker ?? Ja, jeg ved det s'mænd knapt nok. Eventyret fortæller, at hun stikker sig ! Der tilstøder hende én eller anden traumatisk oplevelse - sådan at ..livet går i stå for hende.

  .... (eventyret fortælles til ende)

  Som sagt: det interessante er den 13. gode fe, der står uden for døren.

  Hvad er det for en forvandling, der sker med hende ???

  Man kan sige: - det er den modsatte af forvandlingen fra frø til prins.
  .... ingen skabning er så modbydelig, så fortabt, at den ikke inderst inde rummer en kerne, der er værd at holde af....

  Tilsvarende: Hvis der er noget i livet, der bliver forkætret, fordømt, berufsverbotet, holdt ude, udelukket af det gode selskab, undertrykt, fortrængt - så sker der også en forvandling. Man bliver forbitret af at være forkætret.

  Villy Sørensen siger: "Megen ondskab kommer af ulykkelig forelskelse i det gode".

  Og dermed pådrager vi os alle sammen et medansvar for alle de sure, forbitrede mennesker, der går rundt i blandt os. Dem, der volder problemer. Dem, måske, der bliver kriminelle - eller på anden måde ud til bens.
  ...

Om de
foredrag, jeg holder.

***

Om Peter Værum:
Frøer og farisæere - eventyr og evangelium, set i lyset af Jung.

***

Om Peter Værum:
Ved Himmerigets port - anekdoter og evangelium om, hvordan man kommer ind i Guds Rige.


tilbage til hovedsiden.