OM PRÆSTEN - FOREDRAG - PSYKOLOGILÆRERSERVICE - FORTÆLLER-SIDEN - EVENTYR - KONFLIKTLØSNING - CITATSAMLINGEN
- HOVEDSIDEN -PILGRIMSVANDRINGER - KONFIRMANDMATERIALE OM SANKT PETER VED HIMMERIGETS PORT
Om ritualer.
I og udenfor kirken.


Om at være hospitalspræst.
Et stykke liberalteologi (artikel).

Pilgrimsvandring.

Om frelse.
Fortællingerne bag det abstrakte begreb

Nyeste definition af
begrebet religion

Gudstjenesten som kult.
Nadveren som ritual

Om kernen i det kristne
evangelium

Om bøn

Om humanistisk erkendelse.

Den sælsomme
" Jesus-økonomi".

Et spektrum.
Om sort-hvid tænkning.

Om at våge.
Vigtigt omkring humanistisk erkendelse:

... Den har aldrig levet, som klog på det er blevet,
han ej først havde kær. *)

(Grundtvig) **

'

... Kun med hjertet kan man se rigtigt. *)

(A. de Saint- Exupéry)**

'

Kritisk stillingtagen og  sund skepsis er vigtig. Også i religiøse anliggender.
Men  man må gøre sig klart, at den kritiske distance hæmmer en ægte forståelse.
I  trosanliggender  bliver man kun dummere  af  udefra at stå og betragte andre  menneskers  engagement og livsanskuelse.  
Man skal ikke tro, at man er objektiv..!
Det gør det svært at forske i religion, ja vel alle former for menneskelig aktivitet, psykologi, kommunikation mellem mennesker og lign.

(Løsningen på problemet ligger i, at vi fortæller historier.
Så ved vi, hvad vi taler om. Også som led i akademisk forskning med humanisktisk videnskabelighed.)

En vigtig fortælling om at være blind:

Der fortælles i Lukas-evangeliet om to disciple, der vandrede til Emmaüs. Det var efter Jesus' korsfæstelse og begravelse i klippehulen, og rygterne om opstandelsen var begyndt at svirre i Jerusalem, og de var godt forvirrede. Modløse og rådvilde var de som de gik der på vejen. Pludselig var der en ukendt skikkelse ved deres side. Han slog følge med dem.
De kendte ham ikke, men de fortalte ham om deres forvirring, om rygterne og deres tvivl med hensyn til hvad de skulle tro.
Den ukendte mindede dem om, at det jo var skrevet i de hellige bøger, at frelseren skulle lide og dø og efter tre dage opstå. Så hvorfor være så lidettroende ?
Han talte, så hjertet brændte i brystet på dem. De fik håbet igen, de forstod meget mere.
Da de var nået frem til Emmaus, bad de ham gå med ind og spise et måltid. Midt under måltidet, da da han delte brødet, som han havde gjort den sidste aften inden sin død, faldt der et skæl fra deres øjne, og de så, at det var Jesus.  - - Fortællingen viser, hvordan Kristus kan være til stede lige ved siden at mennesker - og de er blinde for det.
    For mig er det den vigtigste fortælling til forståelse at gudstjenesten. Vi kan godt være til højmesse og aldeles savne følelsen at Kristi nærvær. Salmesangen går sløvt, kirken virker kold, og altergangen er et halvhjertet foretagende. Måske er det lige præcis de mennesker, man ikke bryder sig om, der er til alters sammen med én. Børnene, der har forstyrret, konfirmander, der ikke ved, hvordan man skal opføre sig, mistænkelige typer fra gaden. At Kristus skulle være nærværende med sin ånd, tilgivende, altforsonende, forenende - virker ikke særlig plausibelt. Men netop da er det, at det kan slå én:  Hvad er grunden til, at man ikke sanser det ?  Hvorfor fatter man ikke, at den opstandne er levende til stede midt iblandt os ?  Måske er det éns egen hård- hjertethed og blindhed, der spærrer ?  Éns egne fordomme.
Fortællingen om Emmaus viser, at Kristus kan være lige ved siden at mennesker, uden at de opfatter det.
Lad os derfor antage det, tro det, forudsætte det:
At Kristus er til stede midt i blandt os med al sin kærligheds rigdom. Det gælder de uvorne unger, det gælder de forblæste eksistenser fra gaden, og det gælder éns egen forkomne sjæl  Over alle svæver Jesu Kristi allestedsnærværende kærligheds ånd.

Forhåbentlig bruger alle deltagerne i ritualet deres fantasi. Så de kan forestille sig dét.
Derfra har ritualet sin dynamik.
TAG EN RUNDTUR I

TANKEVIRKSOMHEDEN *
KLIK DIG FREM

Næste


Jesus - kristendommen - dom - frelse - kristen meditation nyreligiøsitet præst præster Jesus fornyelse drømme terapi New Age kristendmmen dogmer inkarnationen inkarnation evangelium - evangeliet - klaver piano pianist akkompagnetør akkompagnement gi helvede døden prædiken præster folkekirken kirken kirkelige retninger meditation og kontemplation mystik mystikere kristen mystike bibeltro bibel bekendelse Mattæus Markus Lukas Thomasevangeliet - klaver piano akkompagnetør akkompagnement gnosticisme psykologi teologi modsætning Kristus Jesus Kristus kirken kirkens vækst åndelig spirituel vækst psykoterapi Jesus - kristendommen - dom - frelse - kristen meditation nyreligiøsitet præst præster Jesus stilhed religiøs fornyelse drømme terapi New Age kristendommen dogmer inkarnationen inkarnation jomfrufødslen teologi helvede døden prædiken præster folkekirken kirken kirkelige retninger meditation og kontemplation mystik mystikere kristen mystike bibeltro bibel bekendelse Mattæus Markus Lukas Thomasevangeliet - klaver piano pianist akkompagnetør akkompagnement gnosticisme psykologi teologi modsætning Kristus Jesus Kristus kirken kirkens vækst åndelig spirituel vækst psykoterapi Jesus - kristendommen - dom - frelse - kristen meditation nyreligiøsitet præst præster Jesus stilhed religiøs fornyelse drømme terapi New Age kristendommen dogmer inkarnationen inkarnation evangelium - evangeliet - klaver piano pianist akkompagnetør akkompagnement teologi helvede døden prædiken præster folkekirken kirken kirkelige retninger meditation og kontemplation mystik mystikere kristen mystike bibeltro bibel bekendelse Mattæus Markus Lukas Thomasevangeliet - klaver piano pianist akkompagnetør akkompagnement gnosticisme psykologi teologi modsætning Kristus Jesus Kristus kirken kirkens vækst åndelig spirituel vækst psykoterapi Jesus - kristendommen - dom - frelse - kristen meditation nyreligiøsitet præst præster Jesus stilhed religiøs fornyelse drømme terapi New Age kristendommen dogmer inkarnationen evangelium - evangeliet - klaver piano pianist akkompagnetør akkompagnement teologi helvede døden prædiken præster folkekirken kirken kirkelige retninger meditation og kontemplation mystik mystikere kristen mystike bibeltro bibel bekendelse Mattæus Markus Lukas Thomasevangeliet - klaver piano pianist akkompagnetør akkompagnement gnosticisme psykologi teologi modsætning Kristus Jesus Kristus kirken kirkens vækst åndelig spirituel vækst psykoterapi Jesus - kristendommen - dom - frelse - kristen meditation nyreligiøsitet præst præster Jesus stilhed religiøs fornyelse drømme terapi New Age kristendommen dogmer inkarnationen inkarnation evangelium - evangeliet - klaver piano pianist akkompagnetør akkompagnement teologi helvede døden prædiken præster folkekirken kirken kirkelige retninger meditation og kontemplation mystik mystikere kristen mystike bibeltro bibel bekendelse Mattæus Markus Lukas Thomasevangeliet - klaver piano pianist akkompagnetør akkompagnement gnosticisme psykologi teologi modsætning Kristus Jesus Kristus kirken kirkens vækst åndelig spirituel vækst psykoterapi Jesus - kristendommen - dom - frelse - kristen meditation nyreligiøsitet præst præster Jesus stilhed religiøs fornyelse drømme terapi New Age kristendommen dogmer inkarnationen inkarnation evangelium - evangeliet -