Hvad er økologisk ordbrug

økologisk ordbrug
forfatteren

præsten

foredragsholderen

fortælleren

visesang


Vi skal gøre det, vi er gode til.
Hvad enten det gælder prædiken,
 foredrag, fortællinger,
skribentvirksomheden,
undervisning
eller forfatterskabet
- alle former for ordbrug -
bestræber jeg mig på at gøre  
talen  "økologisk".
Men - hvad menes der med økologisk ?

RENE ORD for pengene

 

Økologisk ordbrug ???
- Det er foredrag uden gift - og tale uden kunstige sødemidler,
organisk forbindelse til virkeligheden
 -  og rene ord for pengene
.

 

 

 

 

 

 

 

En CO2-venlig prædiken ?

Her efter klimatoppmødet omkring nytår 2010 spekulerer man naturligvis på, hvordan man holder en CO2-venlig prædiken.
Englene sang julenat om "FRED PÅ JORD - OG LIDT MINDRE CO2 UDSLIP ! - Enhver der har ører at høre med, kan høre det. (Det er vel englenes funktion: at udtrykke det dybeste ønske og behov i det kollektive - for hele menneskeheden...).

En CO2-venlig prædiken er først og fremmest ikke moraliserende. Appeller til moral, trusler, frygt og samvittigshednag duer ikke.
Tydeligvis.

Kloge folk x) siger, at vi må vente til mennesker får åbnet hjertet - dvs. indefra fornemmer lysten til at hjælpe og beskytte hinanden, også globalt. Ud fra en indre, ægte erkendelse af altings sammenhæng opstår der et naturligt behov for ..næstekærlighed. Dvs. en trang til at beskytte kloden, skabe en fremtid for vore børnebørn og hjælpe hinanden -ved f.eks. mindre CO2 og ved at få færre børn.
Ikke ud fra moral - men indefra ..!

Som tiden er lige nu, er det jo - tydeligvis, desværre - ikke realistisk. Det kræver en opvågnen - som man kun kan håbe på. En øget bevidsthed. Kollektivt.

Men måske, hvis/når klima-katastroferne begynder at melde sig for alvor, vågner vi op...

Måske kunne det være den økologisk forsvarlige prædikens opgave at bidrage hertil.

Måske kunne det være prædikantens opgave at tale til hjertet. En prædiken skal være opmærksom på SELVET - som jo er der. Vi er ikke opmærksomme på det; men alt er godt som på skabelsens morgen, i Paradis. Vi er et SELV.
Kunne man blot få tilhørerne til at forstå det.

Kunne man blot få menigheden til at åbne hjertet. Det kræver nok, at prædikanten selv har et åbent hjerte....

x) For inspiration - tak til Jes Bertelsen
og tak til de spirituelle ledere på
Klimat Buttom-Meeting på Christiania
og i DIG-bygningen under klima-topmødet.

FOREDRAG AF PETER VÆRUM:

1.
VED HIMMERIGETS PORT - om at snakke med Sankt Peter

2.
KYS FRØEN - Om eventyr, drømme, dybdepsykologi og religion.

Det go'e gamle, underholdende foredrag med fortælling af folkeeventyr og livsbetragtninger ud fra Jungs personlighedsmodel.

3.
SAMARBEJDE, SYNDEBUKKE OG SOCIALT MODEN KOMMUNIKATION PÅ ARBEJDSPLADSEN

Jung's analytiske psykologi anvendt i praksis.
Samarbejde, konfliktløsning og ansvarlig omgang med projektionerne ud fra Jung's teorier om jeg'et, skyggen og social adfærd.

4.
DE VISES STEN OG DEN STILLE PIGE
- evighedsoplevere fra Anker Larsen til Peter Høeg
.

STILHED MOD STRESS.

5.
GALILÆIS KIKKERT
- da verdensbilledet skiftede

6.
DET HEMMELIGE BRODERSKAB

- et litterært tema fra Biblen til Anders And.

6.
HVORFOR ER DET NU LIGE 
VI IKKE BRÆNDER HEKSE ?

Fortællinger fra oplysningstiden

- til brug i islam-kristendom dialogen

7.
DANSKERNES DRØMME
- Om drømmetydning (ud fra Freud og især Jung),
og om erfaringerne fra "Drømmebrevkassen" i Søndags B.T.

8.
KAREN BLIXEN - Kunsten at bære en hård skæbne.
Tabet af farmen, sygdommen, faderen, forholdet til mændene - en lidenskabelig Gudstro og en idé om fortællingen kan hjælpe med til "at se storken".....

9.
NÅR FAR ER PRÆST - om præster og præstesønner.
Muntre historier om tro og teologi, faderbindinger og præstegårdslune.
Når fader er præst, kan der jo nemt blive problemer med billedet af Gud Fader....

10.
DEN TREDJE ALDER - om at være god til at være gammel.

11.
Om ENGLE
- De forskellige arter og deres betydning. Især ved juletid.

12.
AT SE HUNDENE I ØJNENE
- om H.C.Andersens personlighed tolket i lyset af hans digtning,
sammenholdt med hans drømme.
***
13.
DIGTEREN, DAGBOGEN, DRØMMENE - OG DATIDENS DANMARK
En oplæsningsaften med udpluk fra H.C.Andersens dagbøger.

14.
DEN LILLE HAVFRUE - OG KUNSTEN AT LEVE HELT ...

En fortolkende genfortælling af H.C.Andersens eventyr.

15.
HVORFRA FÅR VI VORES IDENTITET ? 
- om at være dansk.
Om fortællingen som midlet til at besvare spørgsmålet:
HVEM ER JEG?

16.
KINGO
- kunsten, karrieren og kærligheden.

Thomas Kingo var en blodrig og selvhævdende personlighed, et barn af barokken. Han skæbne kan fortælles som en saga - om et menneske der kæmper for at holde depressionen og syndsbevidstheden fra døren. Salmerne vidner om det.

17.
PETER OG THOMAS
- to spor i kristendommens historie.
Om den kirkelige autoritet og den religiøse erfaring. Om Thomas-evangeliet og "selverkendelse som vejen til Gudserkendelse..."

18.
Om FORTÆLLING OG FORTÆLLEKUNST

Om den mundtlige tradition, myter, eventyr
- hvorfor fortælle.
Fortælling og identitet.

Gerne som kursus: "How to do it".

HR-relaterede
KURSER
ARRANGERET AF
 RYGRUPPEN:


1.
KONFLIKT OG KONFLIKTLØSNING
Konflikter er til for at blive løst. Center for konfliktløsning har i mange år opstillet modeller til nedtrapning af konflikter – i stedet for at tage endnu et skridt op af konflikt-trappen.
Gennem foredrag og praktiske øvelser arbejder vi på dette kursus med konflikthåndtering.  Og derbliver mulighed for afspænding – både i kropslig forstand og  som begreb.    -   Girafsprog kan indgå.
Temaforedrag:    KONFLIKTLØSNING
        - fra Esben Askepuster til Anders And.
Konflikter kan trappe op, og de kan trappes ned.    
Ud fra Jungs begreb om EGO'et, kan man se hvordan der hos Disney sker  en  optrapning, i folkeeventyrene vises der en model til integration. Kys frøen !
Jung, projektion, fjendebilleder – og et udkast til mere fred i verden!

2.
STILHED MOD STRESS   

At stress er et udbredt problem har vi vidst længe. Hvor påtrængende det er, kræver det ét af Thomas Ihn's inciterende foredrag at forstå.
Men hvad stiller vi op ?
Ét af tidens nye tilbud, der har vist sig effektive, er stilhed.
På kurset bliver der mange ord. Meget ordbrug. Paradoksalt nok Foredrag om Peter Høeg om stilhed og støj v. Peter Værum. Og fysiske øvelser med afspæning og anti-stress.
Men derudover vil der også blive lejlighed til at opleve meditativ stilhed.

3.
DRØMME og SYMBOLFORSTÅELSE
SOM LED I PERSONLIG AFKLARING

Et kursus med symbolforståelse, teori om hjernens funktion, forholdet mellem det bevidste "jeg" og ubevidste processer. 
Drømmeforståelse ud fra C.G. Jungs tanker.
Fantasirejser kan indgå. 
Danskernes drømme – også for mennesker der "aldrig drømmer".
OBS:  Kurset er ikke et terapi-kursus.
Oplæg ved  red. af DRØMMEBREVKASSEN på Internettet   
Dynamisk drømmetolkning
Voicebuilding m. Pernille Schiøtz..

4.
STORY-TELLING

5.
RÅB OP ! BLIV HØRT !


Få et foredrag skræddersyet efter dine behov eller bestil ét af ovenstående.

TLF.
86 94 8o 1o
*'
Debatskabende arrangementer !

Klik her, hvis
du vil se et eksempel på et foredrag.

(Rønshoved højskole, aug. 1996)

Visesang:
BRANDT & VÆRUM


Link til andre gode foredragsholdere .Honorar: Normalt 3.ooo,- kr. for en aften. Men penge skal ikke "skille os ad".


Om foredragsholderen:

Peter Værum, f.1949, cand.teol. og exam.art i retorik,
præst i Folkekirken på Ydre Nørrebro i 11 år, lærer i kommunikation, skribent,
eventyrfortæller, drømmetyder, inspireret af Jung og Jes Bertelsen.

Red. af Søndags B.T.s "Drømmebrevkasse", kendt fra skriverier i "SAMVIRKE" o.a.st.

Forfatter til bøgerne:
"Frøer og farisæere" - eventyr og evangelium i lyset af Jung. (Klitrose 1992).
"Ved Himmerigets port" - anekdoter og evangelium, om hvordan man kommer ind i Guds Rige. (Klitrose 1998).
"Fantasirejser - symbolets kraft" (Klitrose 2004)

Psykologi- og religionslærer på Rønshoved Højskole ved Flensborg Fjord. Senere timelærer på Ry højskole m.v.
Nu free-lance forfatter, kursusarrangør og foredragsholder.


peter(at)ordbrug.dkOm Peter Værum: Frøer og farisæere. - eventyr og evangelium, set i lyset af Jung (Klitrose 1992)
Om Peter Værum: Ved Himmerigets port - anekdoter og evangelium om, hvordan
man kommer ind i Guds Rige (Klitrose 1998).


Tilbage til hovedsiden.