TEOLOGISK TANKEVIRKSOMHED

FORTÆLLER-SIDEN KONFLIKTLØSNING KURSUSINDSLAG med MENNESKET I CENTRUM DRØMME EVENTYR PIANIST OG ORGANIST COACH

HØJSKOLEN

Fra TV-gudstjenesten
3. søndag i Fasten 2005
m. VOICES gospel-kor,
Århus.


Siden 1975 har jeg været præst.

Mit første embede var i Tagensbo Kirke, Ydre Nørrebro i København. En kirke på stenbroen i et arbejderkvarter.
Dér var jeg residerende kapellan i 11 år.

Historien om den tid og hvorfor jeg holdt op med at være præst, kan du læse her.  

Derefter blev jeg free lance og levede som forfatter og foredragsholder, senere højskolelærer.
Men præst har jeg altid været.

Jeg har tit af og til kortvarige vikariater (Tjæreby og Alsønderup v. Hillerød 1988, Sejs-Svejvæk og Linå sogne - og i vinteren 1999-2000 i Gl. Rye. Efteråret 2000 i Tilst og Kasted sogne v. Århus. Sommeren 2001 i Borum sogn, 2002 Serup/Lemming nordøst for Silkeborg - og i foråret 2003 igen i Tilst og Kasted. 2004 i Trustrup/ Lyngby/Albøge på Djursland.)
Samt Gødvad december 2006, Valgmenigheden i Gl.Rye 2007, Skjoldhøj kirke, Århus Vest i 2008 og tilst/Kasted i 2009. - Sidst i Veng/Mesing 2011-12.

Desuden har jeg et par år været præst i Vesthimmerlands Frimenighed. Og 2010 - 2011 halvtidspræst i Them menighed.

Teologisk set er jeg grundtvigianer. Jeg er desuden interesseret i den kristne mystik og i religiøs praksis. (Dette er vistnok ikke særligt grundtvigsk).
Jeg er optaget af fortælling. Det danske folks myter - og de glimrende historier vi finder i Biblen.
Mere om mine teologiske kæpheste i min TEOLOGISKE TANKEVIRKSOMHED, hvor man kan tage en RUNDTUR.

Jeg holder kun økologiske prædikener.
(Økologisk: Garanteret fri for gift - ikke tilsat kunstige sødemidler- men tit xxgøder jeg jorden på organisk måde....)

www.ordbrug.dk

 
 
 
Om Peter Værum:

f. -49 i Aalborg
Student Aalborg Katedralskole 1968
1973:
Exam. art. i Retorik fra Københavns Universitet
Lærer i retorik Blaagaardens Seminarium
1975:
Cand. teol. fra Københavns Universitet.
1975-85:
Præst i Folkekirken - Tagensbo Kirke, København NV,
1973-86:
Underviser (folkeoplysning) i religion, kristendom, 
 ' ' ' ' ' 'kommunikation, talerkursus, "Stemme, krop og udtryksfærdighed" på FOF og H-O-F, København.
Mangeårig træning i sjælesorg og
psykoterapi.
1986-89:
Skribent Bl.a. SAMVIRKE), red. af Søndags B.T.s "Drømmebrevkasse".
1991-92:
Kulturformidler i Ry kommune.
1992-97:
Højskolelærer Rønshoved Højskole
Kristendom. Psykologi. Fortælling af myter. Foredrag. Sangtime. Dansk for udlændinge. Skrivning.
1998-2006:

Konstitueret sognepræst forskellige steder i Århus stift,
foredragsholder og kursusleder,
misbrugskonsulent, stresskonsulent,  coach,
psykologilærer på Ry højskole,
præst(halv tid)  for den grundtvigske Vesthimmerlands frimenighed, Hornum v. Aars.
præst (halv tid) i Folkekirken, Them sogn v. Silkeborg.

Free-lance forfatter og foredragsholder, bosiddende i Søhøjlandet v. Ry. 

Nu forfatter og foredragsholder.

Besøg den teologiske Tankevirksomhed

Tag en rundtur:  drømme - psykologi - dybdepsykologi - kristendommen - teologi - konfirmand - konfirmandundervisning - præst - kristen tro ogi - konfirmand - konfirmandundervisning - præst - kristen tro - konfirmandmateriale - - konfirmandmateriale - samarbejdskurser - personale - Jesus - præst - foredrag - eventyr - himlen - kurser - drømme - kristendommen - teologi - konfirmand - konfirmandundervisning - præst - kristen tro - konfirmandmateriale - samarbejdskurser - personale - Jesus - præst - foredrag - eventyr - himlen - kurser - drømme - kristendommen - teologi - samarbejdskurser - personale - Jesus - præst - foredrag - eventyr - himlen - kurser - højskole - psykologiundervisning - undervisning - drømme - psykologi - konfirmand - konfirmandundervisning - præst - kristen tro - konfirmandmateriale - meditation -
dybdepsykologi
- Om at snakke med SANKT PETER...konfirmand - konfirmandundervisning - præst - kristen tro - konfirmandmateriale - kristendommen - teologi - konfirmand - konfirmandundervisning - præst - kristen tro - konfirmandmateriale - samarbejdskurser - personale - Jesus - præst - foredrag - eventyr - himlen - kurser - højskole - psykologiundervisning - undervisning - drøm - kristendommen - teologi - konfirmand - konfirmandundervisning - præst - kristen tro - konfirmandmateriale - samarbejde - undervisning - drømmetydning - drømme - kristendommen - teologi - konfirmand - konfirmandundervisning - præst - kristen tro - konfirmandmateriale - samarbejdskurser - personale - Jesus - præst - foredrag - eventyr - himlen - kurser - højskole - psykologiundervisning - undervisning - drømmetydning - drømme - kristendommen - teologi - konfirmand - konfirmandundervisning - præst - kristen tro - konfirmandmateriale - samarb
isning - præst - kristen tro - konfirmandmateriale - samarbejdskurser - personale - Jesus - præst - foredrag - eventyr - himlen - kurser - højskole -kristendommen - teologi - konfirmand - konfirmandu
ejdskurser - personale - Jesus - præst - foredrag - eventyr - himlen - kurser - højskole - psykologiundervisning - undervisning - drømmetydning - drømme - kristendommen - teologi - konfirmand - ndervisning - præst - kristen tro - konfirmandmateriale - samarbejdskurser - personale - Jesus - præst - foredrag - eventyr - himlen - kurser - højskole - psykologiundervisning - undervisning - drømmetydning - drømme - kristendommen - teologi - konfirmand - konfirmandundervisning - præst - kristen tro - konfirmandmateriale - samarbejdskurser - personale - Jesus - præst - foredrag - eventyr - himlen - kurser - højskole - psykologiundervisning - undervisning - drømmetydning - drømme - kristendommen - teologi - konfirmand - konfirmandundervisning - præst - kristen tro -
oooooo
Der skulle gerne være højt til himlen i det,vi siger.
- himlen - konfirmandmateriale - samarbejdskurserkurser - drømmetydning - drømme - kristendommen - teologi - konfirmand - konfirmandundervisning - præst - kristen tro - konfirmandmateriale - samarbejdskurser - personale - Jesus - præst - foredrag - eventyr - himlen - kurser - højskole - psykologiundervisning - undervisning -drømmetydning - drømme - kristendommen - teologi - konfirmand - konfirmandundervisning - præst - kristen tro - konfirmandmateriale - samarbejdskurser -
*****************

*****************Foto: Poul Linstow
x

x

x

x

Tilbage
til top

x

x

Tilbage
til top

x


x

x

x

til teologisk tankevirksomhed

x

x

x

Tilbage
til top

x

x

x

Jeg bliver tit spurgt om, hvorfor jeg i sin tid holdt op med at være præst.

Det er en længere historie. Og jeg plejer at gå let hen over det - for det er svært at gøre rede for.
Det var et lidt "idealistisk" skridt. Jeg var på ingen måde blevet træt af at være præst. Tvært imod.
Men lad mig fortælle historien:

Mit første embede var i Tagensbo Kirke, Ydre Nørrebro i København. En kirke på stenbroen i et arbejderkvarter.
Dér var jeg residerende kapellan i 11 år.
Min kollega, Henning Talman, og jeg havde et fortrinligt samarbejde og vi kunne glæde os over en god kirkegang. Henning Talman var en mand med et stort, blødt hjerte. Han lærte mig meget.
Sognet var  kirkeligt set præget af resterne af Københavns Indre Mission; der var mange frivillige, ældre mennesker, der i mange år havde Bethesda som deres andet åndelige centrum. Mange af dem talte stadig med lys i øjnene om Olfert Ricard som det store ideal.
Jeg var jo grundtvigianer - og optaget af klassekampen og frihedsidealerne, som vi unge var dengang. - Men i det daglige arbejde og i diskussionerne i vores Bibelkreds mødte jeg en venlig, blød side af Indre Mission; alle de gamle mærkesager og intolerancen havde man forladt - tilbage var interessen for bøn, fordybelsen og ønsket om at hjælpe, hvor man kunne komme til det. Så det volte ingen problemer.
Desuden var der et stort kontingent af ældre sygeplejersker; Bispebjerg Hospital med dets sygepjerske-boliger lå lige i nærheden, og mange myndige, pensionerede sygeplejersker og oversygeplejersker sad i menighedsrådet og kom trofast i kirken. (Dengang kunne man ikke høre hvad der blev sagt i den store Grundtvigs kirke). Mange af dem havde følt et kald som helt unge, og sidst i '20erne, først i '30erne måtte man ikke være gift, hvis man var sygeplejerske! - så de fleste af disse menighedsmedlemmer var ugifte frøkner. Og jeg - som kom som en ung, energisk, venstreorienteret aktivist-præst - har nok trukket store veksler på deres overbærenhed. Det tænker jeg tit over. 
Jeg har gemt mine gamle prædikener fra fra dengang. Men jeg kan ikke holde ud at læse dem. Med min nuværende indsigt i, hvad tro er og hvad kristendom efter min mening er, må man ryste på hovedet af den ungdommelige bedreviden og "politiseren", der præger dem. Men sådan var tiden og tidsånden under ungdomsoprøret...
- - Jeg har stadig problemer med at gå i kirke hos unge præster, der  prædiker  som om de ved det hele.... - de skulle bare lige vide.  De minder mig om mig selv som ung - et klassisk skyggeproblem - og dét bryder jeg mig ikke om.

Anderledes positivt tænker jeg tilbage på den forkyndelse og fordybelse, der fandt sted i samtalerne med de ældre. Jeg gik meget på besøg; der var stor ensomhed i storbyen (en ensomhed, jeg på bemærkelsesværdig måde ikke har mødt efter at jeg er flyttet til Jylland.... - det er et storbyfænomen) og jeg mødte mange skæbner, og lærte meget om åndelig styrke og kristeligt tålmod, beundringsværdigt som mange syge og handicappede formåede at holde kontakten til glæden, livsmodet og kilden til mening intakt gennem tit hårrejsende livs- og boligvilkår.  Jeg kom som præst også i Kirkens Korshær, mødte mange hjemløse.
    Og langsomt ændredes mit forhold til det kristne evangelium sig.
Tre ting fik afgørende betydning:  1) Mødet med mennesker fra andre miljøer. 2) Venskabet med Helmut Friis - i de første år nabopræst ved Kapernaumskirken, senere radiojounalist. Helmut Friis introducerede mig til Løgstrups tanker og til åbenhed over for erfaringsreligiøsiteten (i modsætning til den mere tidehvervsk intellektuelt prægede åbenbaringsteologi, vi lærte på Københavns universitet...).
Dertil kommer  3)  læsningen af C.G. Jung.  
Jung skelner mellem jeg'et og Selvet. Selvet er et begreb, teologer mest kender fra Søren Kierkegaard, men min interesse for psykologi og psykoterapi førte mig til studiet af drømme, og den psykologiske indfaldvinkel på begrebet Selvet blev afgørende. I tidligere århundreder talte man om sjælen. Jeg har en idé om, at man med det ord pejler sig ind på den psykiske realitet, som Jung og andre beskriver som SELVET.
Hvis man - f.eks. via drømmene - beskæftiger sig med menneskets underbevidsthed, får man et frapperende indtryk af de uudnyttede ressourcer, et menneske bærer på. Det er ikke kun fortrængt personligt materiale (som især Freud gør meget ud af, hos Jung hedder det: Skyggen...), det er i høj grad ubevidste, kreative eller spirituelle sider, der har ligget uudnyttet hen siden barndommen (hvor de jo blomstrede, barnetro, tillid og kunstnerisk overskud). 
Men henblik på min præstegerning første denne inspiration, formidlet af analytisk psykolgi og studiet af de kristne mystikere, som besad den religiøse erfaring, til en anden forståelse af det kristne evangelium end den - temmelig ego-prægede - intellektuelle form for grundtvigianisme, som jeg i forlængelse af universitetsmiljøet hidtil havde prædiket.
Og jeg så nogle andre pointer i Det nye Testamente. Hvis man i lyset af Jung's skelnen mellem jeg'et og Selvet læser  f.eks. bjergprædiken på en ny måde (jeg gør nærmere rede for disse ting i min bog: Frøer og farisæere - eventyr og evangelium, set i lyset af Jung") dukker der ganske andre indsigter om det kristne evangelium frem.
Disse indsigter fik eksistentiel betydning for mig.
Og det ændrede min forkyndelse. En serie markante drømme førte til indre vejledning henimod en mere følelsespræget og "inderlig" (i Søren Kierkegaard'sk forstand) forkyndelse.  Og forholdene i menigheden blev på markant måde mere og mere hjertelige. (Senere har jeg brugt Kai i Sneedronningen og optøningen af det kolde, forfrosne ishjerte som billede til at forstå denne personlige proces. Som skildret i "Frøer og ....).
Der opstod en ny forståelse mellem "de gamle frøkener" og mig. Og jeg fik interesse for den religiøse praksis - som paradoksalt nok Indre Mission (som jo ellers var "fjenden") stod for: Bøn, stilhed, fordybelse, hjertets åbning.
Samtidig kon jeg på større og større afstand af min kollega. Henning Talman havde sin historie. En tragisk skæbne, faktisk. Jeg var i det daglige arbejde nødt til at køre min egen linje - og vores ellers så gode samarbejde blev belastet. Stor taknemmelighed fylder mig, når jeg tænker på ham; men vores samarbejde fik et tragisk endeligt. Og det gik op for mig, at for menighedens skyld ville det være en "smart" måde at løse problemerne på, hvis jeg sagde op.
Og der var jo sket så stor ændring med mig, at det blev sværere og sværere at se tilbage på de første år og min forkyndelse og min bedreviden som ung teolog. Nu, hvor jeg var "blevet klogere", var det faktisk meget -  meget  -  smertefuldt at  erkende, hvor vankundig jeg i min intellektuelle, ego-prægede kristendomsforståelse havde været.
Jeg vender tit tilbage til dette: Det er smertefuldt at blive klogere. For det indebærer, at man må se i øjnenen, hvor dum, hvor blind, man har været. (Det er nok derfor, så få mennesker for alvor nogensinde vælger at blive klogere....     :-)  ....)
Samtidig var jeg i den situation, at jeg var blevet skilt tre år før. Min ægtefælle og jeg havde ingen børn. Så jeg var bemærkelsesværdigt frit stillet. Og da en række markante drømme også pegede på ændringer i det fysiske, fik jeg den idé at sige min stilling op.
Det ville i sognet løse mange problemer, hvis jeg var den, der trak mig.
 Jeg søgte et par andre præstestillinger, men fik dem ikke. 
Og pludselig kunne jeg se, at der var lagt op til et stort eksperiment. Hvad ville der ske med mit EGO, hvis jeg hørte SELVETs kalden og fulgte den indre stemme, der tilskyndede mig til nye eventyr.  Mit EGO ville ømme sig: At gå ud i arbejdsløsheden ville indebære at jeg solgte det meste af, hvad jeg ejede, sagde farvel til mit elskede flygel,  pensionen, præsteboligens materielle tryghed. EGO'et ville ikke.

Men drømmene sagde JA !
UD.
På eventyr.
Og i 1986 startede et nyt kapitel i mit livs eventyr. Jeg endte i et bofællesskab i Ramløse, i dejlige omgivelser, hvor der slet ikke blev tale om alle de afsavn, jeg havde forestillet mig.
Og jeg blev redaktør af Drømmebrevkassen på Søndags B.T. og fik gang i en skribentvirksomhed (blandt andet kom artiklerne om eventyr og psykologi i SAMVIRKE) og jeg fik gang i foredragsvirksomheden... - så led ingen nød. Ingen afsavn.
Og jeg blev ved med at identificere mig som præst. 
Mennesker blev ved med at opsøge mig med henblik på sjælesorg.
Kolleger bad mig afløse ved gudstjenester.
Jeg blev ved at holde teologsike tidsskrifter og fulgte med i den teologiske debat.
Og da provst H.C. Bang Rasmussen bad mig vikariere i en periode med embedsledighed i Tjæreby og Alsønderup, slog jeg til. Jeg mærkede,  hvor godt jeg efter tre års pause befanndt mig i præstekjolen - og jeg begyndte at søge præsteembede igen.
Men dét er en anden historie....

Foredrag
Kristendommen
Teologisk
*** tankevirksomhed
Personlige data

Mit forfatterskab
Sankt Peter
mytefortælling
hospitalspræst
Psykologilærerservice
højskole
undervisning
kommunikation
konfliktløsning

 
drømme - psykologi - konfirmand - konfirmandundervisning - præst - kristen tro - konfirmandmateriale - meditation - dybdepsykologi - konfirmand - konfirmandundervisning - præst - kristen tro - konfirmandmateriale - meditation - kristendommen - teologi - konfirmand - konfirmandundervisning - præst - kristen tro - konfirmandmateriale - samarbejdskurser - personale - Jesus - præst - foredrag - eventyr - himlen - kurser - højskole - psykologiundervisning - undervisning - drømmetydning - drømme - psykologi - konfirmand - konfirmandundervisning - præst - kristen tro - konfirmandmateriale - meditation - dybdepsykologi - konfirmand - konfirmandundervisning - præst - kristen tro - konfirmandmateriale - meditation - kristendommen - teologi - konfirmand - konfirmandundervisning - præst - kristen tro - konfirmandmateriale - samarbejdskurser - personale - Jesus - præst - foredrag - eventyr - himlen - kurser - højskole - psykologiundervisning - undervisning - drømme - psykologi - konfirmand - konfirmandundervisning - præst - kristen tro - konfirmandmateriale - meditation - dybdepsykologi - konfirmand - præst - teologi - præst - kristen tro - konfirmandmateriale - samarbejdskurser - personale -