OM PRÆSTEN - FOREDRAGPSYKOLOGILÆRERSERVICE  - FORTÆLLER-SIDEN - OM FRØER OG FARISÆERE - EVENTYR - KONFLIKTLØSNING - CITATSAMLINGEN - PILGRIMSVANDRINGER - KONFIRMANDMATERIALE OM SKT PETER VED HIMMERIGETS PORT

Om frelse.
Fortællingerne bag det abstrakte begreb
Gudstjenesten som kult.
Nadveren som ritual
Om kernen i det kristne
evangelium
Om bøn
Pilgrimsvandring.
Om humanistisk
erkendelse.
Den sælsomme
" Jesus-økonomi".
Et spektrum.
Om sort-hvid tænkning.
Om at være hospitalspræst.
Et stykke liberalteologi (artikel).
Hvad skal vi sammenligne
Folkekirken med ?
Metaforfortegnelse for teologer.

Hvad er religion ?

Det er ikke nemt at definere.

Hvad er det modsatte af religion ?

- Egoisme.

- - 

Problemet er jeg'et.

Kulturens største problem er af religiøs natur:

Min største anfægtelse i disse måneder stammer fra en udsendelse, jeg hørte på P I: En socialforsker refererede en undersøgelse af boligforholdene i Aalborg - med specielt henblik på energi- forbruget. I to sammenlignelige ejendomskomplexer i Dannebrogsgade (samme størrelse lejligheder, samme isoleringsgrad osv.) var varmeforbruget klart forskelligt. Den eneste forskel på ejendomskomplexerne var, at i det ene (med det store forbrug) var der fælles energimåler - i det andet (hvor forbruget næsten kun var det halve ..!) betalte hver énhed kun for sin egen varme.
Folk, jeg refererer undersøgelsen til, siger: Jamen selvfølgelig !.

Jeg er rystet.

Jeg mener, at problemet er af religiøs natur: Hvordan skal fremtiden dog ikke tegne sig, hvis der ikke er større opmærksomhed omkring jeg'ets natur ???


Det faktum, at når der er storkonflikt, så mener alle jeg'er, at: Det er vigtigt, at jeg får noget gær ....

Og jeg må forholde mig eksistentielt til det faktum, at det ikke alene gælder "alle", men at jeg også forholder mig således....

PV, 24. november 1998.RUNDTUREN:
Skilt i Assisi...