OM PRÆSTEN - FOREDRAG - PSYKOLOGILÆRERSERVICE - FORTÆLLER-SIDEN - EVENTYR - KONFLIKTLØSNINGCITATSAMLINGEN HOVEDSIDEN -PILGRIMSVANDRINGER - KONFIRMANDMATERIALE OM SKT PETER VED HIMMERIGETS PORTNyeste definition af
begrebet religion

Metaforfortegnelse
for prædikanter.

Pilgrimsidéen.

Om frelse.
Fortællingerne bag det abstrakte begreb

Gudstjenesten som kult.
Nadveren som ritual


Om bøn

Om humanistisk erkendelse.
Den sælsomme
" Jesus-økonomi".
Et spektrum.
Om sort-hvid tænkning.
Om at være hospitalspræst.
Et stykke liberalteologi (artikel).
Hvad skal vi sammenligne
Folkekirken med ?
Metaforfortegnelse for teologer.
Om at våge.

 4 foredrag om
 den kristne tradition:
"PETER OG THOMAS"

En lille historie:

Kernen

På Rønshoved Højskole underviste jeg i religion. Vi havde et fag, der hed "tro og tanker". Når jeg til indledning spurgte eleverne, hvad de ønskede at beskæftige sig med, var det mest det alternative, der havde deres interesse; og indianernes religion og den slags. De var som regel ikke motiveret for at høre om kristendommen. Det slap de nu ikke for.
En vinteraften sad jeg ved et bord i hall'en og fik et glas rødvin, mens eleverne festede i Pejsestuen; det gjorde jeg ofte, for det gav lejlighed til, at elever, der ville, kunne få en snak. På et tidspunkt sad jeg med tre elever fra religionsholdet. Vi blev enige om, at vi på vores hold skulle ind til kernen - som en ung fyr formulerede det. Dét skulle formålet med religionsundervisningen være. Dét med Gud. Det var dét, det drejede sig om.
Det var jeg helt med på.

Nu var der på holdet en pige, hvis familie stammede fra Polen, og som var blevet opdraget katolsk. Det var i det hele taget et broget hold, med de forskelligste forudsætninger. Én var fra Jehovas Vidner. En tredje havde en mor, der havde søgt tilflugt, som det hedder, i buddhismen. To af de unge havde en fast meditationspraksis. Flere andre havde eftertrykkeligt fået deres forhold til kristentroen ødelagt af en indre-missionsk, glædesfornægtende opdragelse i Vestjylland. Så der var stor skepsis overfor den kristne tradition.

Men alligevel var spørgelysten stor.
I timen efter vores snak over et glas rødvin indledte den katolske pige med et spørgsmål om nadveren - det anede hende, at der var væsentlig forskel på Den katolske Kirkes og Folkekirkens opfattelse af nadveren. Og det er der jo.
De fleste lutherske teologer - som jeg - tænder på det spørgsmål.

Jeg kom med et langt og engageret svar. Jeg følte, at nu kunne jeg endelig finde anvendelse for min uddannelse. Jeg huskede tydeligt, hvad der stod i Prenters dogmatik.

Så jeg gik op til tavlen og kridtede fronterne op, talte mig varm.
- Og pludselig, mens jeg talte, slog det mig, at på den måde kom vi ikke ind til kernen. At stå ved en tavle, midt i kridtstøvet, og redegøre for forskellen i to konfessioners nadverlære var at være i fuld fart  centrifugalt væk  fra det kristne evangeliums kerne.
Hvad kernen er, kan være svært at formulere. Det vil være fremgået af forsøgene her i bogen... Men ét er sikkert: At beskæftige sig med læremæssige forskelle og teologisk polemik fører ikke til nogen ægte forståelse. Det fører væk fra kernen, væk fra den kristne tros mysterium.
 

Citat fra Peter Værum: VED HIMMERIGETS PORT - anekdoter og evangelium om, hvordan man kommer ind i Guds Rige. (Klitrose 1998).Jesus - kristendommen - dom - frelse - Drejø - rap - ølejr - kristen meditation nyreligiøsitet præst præster Jesus stilhed religiøs fornyelse drømme terapi New Age kristendommen dogmer inkarnationen inkarnation evangelium - evangeliet - klaver piano pianist akkompagnetør akkompagnement teologi helvede døden prædiken præster folkekirken kirken kirkelige retninger meditation og kontemplation mystik mystikere kristen mystike bibeltro bibel bekendelse Mattæus Markus Lukas Thomasevangeliet - klaver piano akkompagnetør akkompagnement gnosticisme psykologi teologi modsætning Kristus Jesus Kristus kirken kirkens vækst åndelig spirituel vækst psykoterapi Jesus - kristendommen - dom - frelse - kristen meditation nyreligiøsitet præst præster Jesus stilhed religiøs fornyelse drømme terapi New Age kristendommen dogmer inkarnationen inkarnation jomfrufødslen teologi helvede døden prædiken præster folkekirken kirken kirkelige retninger meditation og kontemplation mystik mystikere kristen mystike bibeltro bibel bekendelse Mattæus Markus Lukas Thomasevangeliet - klaver piano pianist akkompagnetør akkompagnement gnosticisme psykologi teologi modsætning Kristus Jesus Kristus kirken kirkens vækst åndelig spirituel vækst psykoterapi Jesus - kristendommen - dom - frelse - kristen meditation nyreligiøsitet præst præster Jesus stilhed religiøs fornyelse drømme terapi New Age kristendommen dogmer inkarnationen inkarnation evangelium - evangeliet - klaver piano pianist akkompagnetør akkompagnement teologi helvede døden prædiken præster folkekirken kirken kirkelige retninger meditation og kontemplation mystik mystikere kristen mystike bibeltro bibel bekendelse Mattæus Markus Lukas Thomasevangeliet - klaver piano pianist akkompagnetør akkompagnement gnosticisme psykologi teologi modsætning Kristus Jesus Kristus kirken kirkens vækst åndelig spirituel vækst psykoterapi Jesus - kristendommen - dom - frelse - kristen meditation nyreligiøsitet præst præster Jesus stilhed religiøs fornyelse drømme terapi New Age kristendommen dogmer inkarnationen inkarnation evangelium - evangeliet - klaver piano pianist akkompagnetør akkompagnement teologi helvede døden prædiken præster folkekirken kirken kirkelige retninger meditation og kontemplation mystik mystikere kristen mystike bibeltro bibel bekendelse Mattæus Markus Lukas Thomasevangeliet - klaver piano pianist akkompagnetør akkompagnement gnosticisme psykologi teologi modsætning Kristus Jesus Kristus kirken kirkens vækst åndelig spirituel vækst psykoterapi Jesus - kristendommen - dom - frelse - kristen meditation nyreligiøsitet præst præster Jesus stilhed religiøs fornyelse drømme terapi New Age kristendommen dogmer inkarnationen inkarnation evangelium - evangeliet - klaver piano pianist akkompagnetør akkompagnement teologi helvede døden prædiken præster folkekirken kirken kirkelige retninger meditation og kontemplation mystik mystikere kristen mystike bibeltro bibel bekendelse Mattæus Markus Lukas Thomasevangeliet - klaver piano pianist akkompagnetør akkompagnement gnosticisme psykologi teologi modsætning Kristus Jesus Kristus kirken kirkens vækst åndelig spirituel vækst psykoterapi Jesus -