OM PRÆSTEN - FOREDRAG - PSYKOLOGILÆRERSERVICE - FORTÆLLER-SIDEN - EVENTYR - KONFLIKTLØSNINGCITATSAMLINGEN HOVEDSIDEN -PILGRIMSVANDRINGER - KONFIRMANDMATERIALE OM SKT PETER VED HIMMERIGETS PORT


Metaforfortegnelse
for prædikanter.

Pilgrimsvandring.

Om frelse.
Fortællingerne bag det abstrakte begreb

Nyeste definition af
begrebet religion

Gudstjenesten som kult.
Nadveren som ritual

Om kernen i det kristne
evangelium

Om bøn

Om humanistisk erkendelse.
Den sælsomme
" Jesus-økonomi".
Et spektrum.
Om sort-hvid tænkning.
Om at være hospitalspræst.
Et stykke liberalteologi (artikel).
Hvad skal vi sammenligne
Folkekirken med ?
Metaforfortegnelse for teologer.
Om at våge.

Link til Tove Ahlmark:
Om ASSISI

Peter Værum: "Uenighedens teologi"

Vigtigt omkring den kristne tradition:

"De frelste står ikke til at redde"

(citat fra John Engelbrecht)"Rettroenhed er troens fjende" *)

(citat af Peter Værum)"Uenigheden blandt præsterne - det er dét, der giver Folkekirken troværdighed. Danskerne kunne ikke være så trygge ved Folkekirken, hvis præsterne ikke var uenige."

(Jens Gaardbo mandag d. 5/2 2007
i samtale med sognepræst
Flemming Pless i "Gaardbo" 
på P I. )


TAG EN RUNDTUR I

TANKEVIRKSOMHEDEN *
KLIK DIG FREM

Næste


*

*)  Hvorfor det ???

Fordi sort-hvid tænkning har en dræbende virkning på ånd. Religiøsitet er alt muligt andet end at sondre, at gøre forskel, de rigitge, de forkerte, de fromme de vantro, tolderne, synderne - i lyset af evangeliet er der ingen forskel på jøde og græker, træl og fri.
Når vi er inde i nærheden af kernen i evangeliet, er der en alttilgivende kærlighed, og der bliver sagt: dømmer ikke !
Her opstår en følelse af ærefrygt, som individet oplever det i nærheden af det hellige.
Rettroenhed, derimod, beskæftiger sig med at sondre, at dømme, mellem korrekt og forkert.
Når ego'et har afsagt sine domme, der bekræfter ego'et i, at jeg er god, og på de godes parti og på de rigtiges parti, indfinder der sig - ikke følelsen af ærefrygt og hellighed - men følelsen af selvtilfredshed og ro. En behagelig frihed for anfægtelser, som den har, der mangler tvivlens nådegave.
Rettroenhed fører til selvretfærdighed.
I troens verden opbygges vi af den atmosfære, hvor der ikke er dom. Kærlighed skelner ikke, kan ikke skelne.
(Det kan man ikke styre et samfund efter. De fleste steder må der være en anden orden i sagerne.
Men religionens område er netop et alternativt fristed.) Foredrag om
 den kristne tradition
:
"PETER OG THOMAS"Om brug af (gamle og nye)  eventyr
konfirmand-
undervisningen
.
Art. i rel.pæd. tidsskrift
"EPISKOPET" 1984.
RUNDTUREN:

Næste
Jesus - kristendommen - frelse - kristen meditation nyreligiøsitet præst præster Jesus stilhed religiøs fornyelse drømme terapi New Age kristendommen dogmer Drejø rap ølejr - inkarnation evangelium - evangeliet - klaver piano pianist akkompagnetør akkompagnement teologi helvede døden prædiken præster folkekirken kirken kirkelige retninger meditation og kontemplation mystik mystikere kristen mystike bibeltro bibel bekendelse Mattæus Markus Lukas Thomasevangeliet - klaver piano akkompagnetør akkompagnement gnosticisme psykologi teologi modsætning Kristus Jesus Kristus kirken kirkens vækst åndelig spirituel vækst psykoterapi Jesus - kristendommen - dom - frelse - kristen meditation nyreligiøsitet præst præster Jesus stilhed religiøs fornyelse drømme terapi New Age kristendommen dogmer inkarnationen inkarnation jomfrufødslen teologi helvede døden prædiken præster folkekirken kirken kirkelige retninger meditation og kontemplation mystik mystikere kristen mystike bibeltro bibel bekendelse Mattæus Markus Lukas Thomasevangeliet - klaver piano pianist akkompagnetør akkompagnement gnosticisme psykologi teologi modsætning Kristus Jesus Kristus kirken kirkens vækst åndelig spirituel vækst psykoterapi Jesus - kristendommen - dom - frelse - kristen meditation nyreligiøsitet præst præster Jesus stilhed religiøs fornyelse drømme terapi New Age kristendommen dogmer inkarnationen inkarnation evangelium - evangeliet - klaver piano pianist akkompagnetør akkompagnement teologi helvede døden prædiken præster folkekirken kirken kirkelige retninger meditation og kontemplation mystik mystikere kristen mystike bibeltro bibel bekendelse Mattæus Markus Lukas Thomasevangeliet - klaver piano pianist akkompagnetør akkompagnement gnosticisme psykologi teologi modsætning Kristus Jesus Kristus kirken kirkens vækst åndelig spirituel vækst psykoterapi Jesus - kristendommen - dom - frelse - kristen meditation nyreligiøsitet præst præster Jesus stilhed religiøs fornyelse drømme terapi New Age kristendommen dogmer inkarnationen inkarnation evangelium - evangeliet - klaver piano pianist akkompagnetør akkompagnement teologi helvede døden prædiken præster folkekirken kirken kirkelige retninger meditation og kontemplation mystik mystikere kristen mystike bibeltro bibel bekendelse Mattæus Markus Lukas Thomasevangeliet - klaver piano pianist akkompagnetør akkompagnement gnosticisme psykologi teologi modsætning Kristus Jesus Kristus kirken kirkens vækst åndelig spirituel vækst psykoterapi Jesus - kristendommen - dom - frelse - kristen meditation nyreligiøsitet præst præster Jesus stilhed religiøs fornyelse drømme terapi New Age kristendommen dogmer inkarnationen inkarnation evangelium - evangeliet - klaver piano pianist akkompagnetør akkompagnement teologi helvede døden prædiken præster folkekirken kirken kirkelige retninger meditation og kontemplation mystik mystikere kristen mystike bibeltro bibel bekendelse Mattæus Markus Lukas Thomasevangeliet - klaver piano pianist akkompagnetør akkompagnement gnosticisme psykologi teologi modsætning Kristus Jesus Kristus kirken kirkens vækst åndelig spirituel vækst psykoterapi Jesus -