OM PRÆSTEN - FOREDRAG - PSYKOLOGILÆRERSERVICE - FORTÆLLER-SIDEN - EVENTYR - KONFLIKTLØSNINGCITATSAMLINGEN HOVEDSIDEN -PILGRIMSVANDRINGER - KONFIRMANDMATERIALE OM SKT PETER VED HIMMERIGETS PORT


Pilgrimsvandring.

Om frelse.
Fortællingerne bag det abstrakte begreb

Nyeste definition af
begrebet religion

Gudstjenesten som kult.
Nadveren som ritual

Om kernen i det kristne
evangelium

Om bøn

Om humanistisk erkendelse.
Den sælsomme
" Jesus-økonomi".
Et spektrum.
Om sort-hvid tænkning.
Om at være hospitalspræst.
Et stykke liberalteologi (artikel).
Hvad skal vi sammenligne
Folkekirken med ?
Metaforfortegnelse for teologer.
Om at våge.
TAG EN RUNDTUR I

TANKEVIRKSOMHEDEN 

KLIK DIG FREM


NæsteOm metaforer.

Metafor-register for prædikanter
Under udarbejdelse....


Organisme- og vækst metaforer:
Planter.

Vintræet og grenene.
Rødderne.
Leve-saften (249)
Visne grene. "Hvordan undgår man at blive en vissenpind ?"
Blomstring
Næring
Livets træ i paradis.


Kulde og varme - metaforer:
...
Hjertets kulde (Sneedronningen)...
Forfrysninger. Forfrysning af 3. grad på sjælen
Optøning
...
...


Lys og mørke:
...
Lys = bevidsthed. Mørke = ubevidsthed, uvidenhed.
...
VVS-montørens yndlingssalme: "Under dine vingers skygge" m. verslinje:

"Lys og renhed, kraft og varme"
...
"I er verdens lys"...


Penge og energi:
Løn og fortjeneste
Regnskab og gGæld.
Arv.
Forrentning (talenter...)


Legemet
...
"Gud har ikke andre hænder end vore..."
...
Hovede og hjerte

Paulus: Vi er alle lemmer på samme legeme... - - - Det kan ikke nytte, at foden siger: Der er ondt i hånden, men da jeg er fod, men ikke hånd, kommer det ikke mig ved.
Nej. "Når et lem lider, lider hele legemet med". Dvs. når en del af helheden såres, skader det helheden. Med lidt mere bevidsthed om almenvellets tarv (højere bevidsthed) ville man opleve, hvordan det er absurd at såre sin nabo, hade sin fjende, forfølge dem, der forfølger én osv. Man ville ikke gøre det. Fordi det gør ondt, simpelthen. Det gør ondt i helheden !.

...
De udbredte arme. (Velsignelsen)


Døren
...
Den åbne dørs politik"
...
Bank på, så skal der lukkes op for jer
Hvorfor er det så vigtigt, selv for danskere, der ikke ville drømme om at sætte deres ben i kirken, at kirkerne rundt om er åbne i dagtimerne ..? Fordi, at den åbne dør er en arketype.

"Han har åbnet perleporten...."
"Gør døren høj, gør poten vid"
Matt. 16,18: "Jeg giver dig Himmerigets nøgler". Om nøglemagten og Sankt Peter.
...
Johs.: "Jeg er døren ...."


Om vores event
nytårsaften 2ooo:
Andagt m. megen stilhed
i
Ry Kirke

 4 foredrag om"PETER OG THOMAS"Jesus - kristendommen - dom - frelse - kristen meditation nyreligiøsitet præst præster Jesus stilhed religiøs fornyelse drømme terapi New Age kristendommen dogmer inkarnationen inkarnation evangelium - evangeliet - klaver piano pianist akkompagnetør akkompagnement teologi helvede døden prædiken præster folkekirken kirken kirkelige retninger meditation og kontemplation mystik mystikere kristen mystike bibeltro bibel bekendelse Mattæus Markus Lukas Thomasevangeliet - klaver piano akkompagnetør akkompagnement gnosticisme psykologi teologi modsætning Kristus Jesus Kristus kirken kirkens vækst åndelig spirituel vækst psykoterapi Jesus - kristendommen - dom - frelse - kristen meditation nyreligiøsitet præst præster Jesus stilhed religiøs fornyelse drømme terapi New Age kristendommen dogmer inkarnationen inkarnation jomfrufødslen teologi helvede døden prædiken præster folkekirken kirken kirkelige retninger meditation og kontemplation mystik mystikere kristen mystike bibeltro bibel bekendelse Mattæus Markus Lukas Thomasevangeliet - klaver piano pianist akkompagnetør akkompagnement gnosticisme psykologi teologi modsætning Kristus Jesus Kristus kirken kirkens vækst åndelig spirituel vækst psykoterapi Jesus - kristendommen - dom - frelse - kristen meditation nyreligiøsitet præst præster Jesus stilhed religiøs fornyelse drømme terapi New Age kristendommen dogmer inkarnationen inkarnation evangelium - evangeliet - klaver piano pianist akkompagnetør akkompagnement teologi helvede døden prædiken præster folkekirken kirken kirkelige retninger meditation og kontemplation mystik mystikere kristen mystike bibeltro bibel bekendelse Mattæus Markus Lukas Thomasevangeliet - klaver piano pianist akkompagnetør akkompagnement gnosticisme psykologi teologi modsætning Kristus Jesus Kristus kirken kirkens vækst åndelig spirituel vækst psykoterapi Jesus - kristendommen - dom - frelse - kristen meditation nyreligiøsitet præst præster Jesus stilhed religiøs fornyelse drømme terapi New Age kristendommen dogmer inkarnationen inkarnation evangelium - evangeliet - klaver piano pianist akkompagnetør akkompagnement teologi helvede døden prædiken præster folkekirken kirken kirkelige retninger meditation og kontemplation mystik mystikere kristen mystike bibeltro bibel bekendelse Mattæus Markus Lukas Thomasevangeliet - klaver piano pianist akkompagnetør akkompagnement gnosticisme psykologi teologi modsætning Kristus Jesus Kristus kirken kirkens vækst åndelig spirituel vækst psykoterapi Jesus - kristendommen - dom - frelse - kristen meditation nyreligiøsitet præst præster Jesus stilhed religiøs fornyelse drømme terapi New Age kristendommen dogmer inkarnationen inkarnation evangelium - evangeliet - klaver piano pianist akkompagnetør akkompagnement teologi helvede døden prædiken præster folkekirken kirken kirkelige retninger meditation og kontemplation mystik mystikere kristen mystike bibeltro bibel bekendelse Mattæus Markus Lukas Thomasevangeliet - klaver piano pianist akkompagnetør akkompagnement gnosticisme psykologi teologi modsætning Kristus Jesus Kristus kirken kirkens vækst åndelig spirituel vækst psykoterapi Jesus -